Gå til indhold

Pressemeddelelser 2009

Her kan du se udvalgte pressemeddelelser fra 2009.
Viser 1-60 af 121 resultater
Regeringen hjælper innovative iværksættere

Finanskrisen kradser for de innovative iværksættere. Det er blevet sværere at rejse kapital til nye virksomheder fra forskningen, hvor den teknologiske og kommercielle risiko er høj. Derfor rækker staten nu en hjælpende hånd.

Det Danske Studenterhus i Paris får nye bestyrelsesmedlemmer

Det Danske Studenterhus i Paris har eksisteret siden 1929, men har i år fået ændret sin organisationsstruktur. Som konsekvens heraf er nye bestyrelsesmedlemmer for Fonden for Det Danske Studenterhus nu blevet udnævnt.

Ugens tal: Danmark frontfigur i international miljø- og klimaforskning

Mens FN's klimatopmøde afholdes i København, viser nye tal, at danske forskere og virksomheder placerer sig helt fremme i konkurrencen om EU's forskningsmidler på miljø- og klimaområdet. Videnskabsministeren glæder sig over den danske placering på det grønne forskningsområde.

Hele Folketinget bag ny forskningsrådslov

Regeringen har indgået en bred aftale i Folketinget om fremtidens danske forskningsrådssystem. Aftalen, der imødekommer mange af de anbefalinger, som et evalueringspanel fremlagde i efteråret, skaber et mere internationalt orienteret og gennemsigtigt system.

Årets forskerspirer kåres

Gymnasieelever fra hele landet dyster lige nu om at blive årets forskerspirer. I dag overrækker videnskabsminister Helge Sander priserne og 20.000 kr. til de fire bedste projekter.

Norden samarbejder om uddannelse og forskning

Når Danmark i 2010 overtager formandskabet for Nordisk Ministerråd, fokuseres der på uddannelse og forskning. Det sker blandt andet med en sprogkampagne og undersøgelser af frafald og specialundervisning i Norden samt en konference om nordiske styrkepositioner inden for uddannelser og forskning.

Ministeren tager imod – nu på universiteterne

Den gode gamle ordning med ministerens træffetid genopstår nu i en ny form. Det er videnskabsminister Helge Sander, der tager ud på de otte universiteter og inviterer studerende og ansatte til at møde op.

Ugens tal: Danske virksomheder styrker forskning markant

De mest forskningstunge danske virksomheder har fra 2007 til 2008 øget deres investeringer i forskning og udvikling markant mere end deres internationale konkurrenter – men ikke nødvendigvis i Danmark.

Rumforskning for klimaet

Ny udstilling på Kongens Nytorv skal vise klimaforandringerne set fra rummet.

Dansk andel i verdens mest avancerede røntgenlaser

Danmark indtræder i det europæiske samarbejde om XFEL, Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet ved Hamburg, der bl.a. vil gøre det muligt at 'filme' molekyler.

Klimaforskningscenter indvies i Grønland

Med få uger til FN's klimatopmøde bliver det nye "klimauniversitet" eller forskningscenter i dag indviet i Grønland, hvor klimaforandringerne kan studeres lige uden for døren.

Væsentlig flere skal uddannes i entreprenørskab

I fremtiden skal væsentlig flere elever og studerende have undervisning i entreprenørskab. Samtidig oprettes en ny fond, der samler indsatsen. Det er kernen i regeringens nye strategi for uddannelse i entreprenørskab.

Mere og bedre undervisning, tak

Både landets universitetsstuderende og videnskabsminister Helge Sander forventer flere undervisningstimer efter, at taxameteret fra næste år er hævet markant. Det kom frem, da videnskabsministeren mødtes med repræsentanter fra landets studenterorganisationer i dag.

Markant fremgang på 62 procent for videnspredning

Fra 2007 til 2008 er antallet af virksomheder i innovationsnetværk steget med over 60 procent. Samtidig stiger udbyttet: Der er målbar effekt af netværksdeltagelsen hos 30 procent flere virksomheder end tidligere.

Bredt forlig om globaliseringsmilliarder

Globaliseringsforhandlingerne om 7 mia. kroner til forskning og innovation er nu faldet på plads. Det brede forlig sikrer bl.a. en omfattende modernisering af universiteternes laboratorier, en grøn forskningspakke, en forhøjelse af uddannelsestaxametrene samt et center for stamcelleforskning.

Sander: Urimeligt over for universiteterne

Videnskabsminister Helge Sander konstaterer med beklagelse og dyb bekymring, at oppositionen tager planerne om milliardinvesteringer i forskning, uddannelse og innovation som gidsel.

Ugens tal: Kvinder falder fra under ph.d.-studiet

På bachelor- og kandidatuddannelserne udgør kvinderne hovedparten af de studerende, og de er bedre end mændene til at gennemføre deres studier. Men dette billede ændrer sig fuldstændig på ph.d.-uddannelsen.

Sander: Massiv offentlig satsning på grøn forskning

Videnskabsminister Helge Sander præsenterer en samlet plan for grøn forskning og innovation, der skal skabe ny vækst og velfærd og understøtte Danmarks centrale rolle på det grønne område.

Ugens tal: Danmark henter EU-midler til grøn forskning

Danske virksomheder og forskningsinstitutioner har succés med at finansiere grønne forskningsprojekter gennem EU’s forskningsbudget. Videnskabsministeren øjner muligheden for et grønt, dansk fingeraftryk på EU’s kommende forskningsprogram.

Rekordoptag til universiteterne er en realitet

Over 2500 unge har i år søgt ind på universitetet efter den koordinerede tilmeldings optagelsesrunde. Det endelige optag i 2009 på universitetsuddannelserne ender på 21.587 personer og er dermed det største antal nogensinde.

Markant oprustning af dansk klimaforskning

En bevilling på 38 mio. kr. sikrer etablering af et helt nyt, dansk klimaforskningscenter og et forskningsprojekt om beskyttelse af danske kyster mod havvandsstigninger og kysterosion.

Kulturnat i videnskabens tegn

Læg vejen forbi Videnskabsministeriet på Kulturnatten til en aften fyldt med interessante forskeroplæg, teater om skabelseshistorien, musikalsk underholdning og meget mere.

Analyse: Natur- og teknisk videnskab underprioriteres

Nyt forskningsbarometer viser, at Danmark investerer markant mindre i naturvidenskab og teknisk videnskab end de øvrige OECD-lande. Undersøgelsen giver dansk forskning flotte karakterer.

Danske forskere får syv prestigebevillinger fra EU

Syv yngre forskere tildelt bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd til at gennemføre banebrydende projekter i Danmark – næsten en fordobling i forhold til sidste år, hvor fire yngre danske forskere fik bevillinger.

Presseinvitation: Gang i væksten i Danmark igen

Videnskabsminister Helge Sander præsenterer Forskningsbarometer 2009, hvor Danmarks forskningskvalitet og -indsats for første gang måles med de bedste. Og RTI's formand, adm. dir. Lars Mikkelgaard-Jensen, præsenterer RTI's kommercialiseringsstrategi for forskning.

Fra to timer til nu 150 timers rådgivning til opfindere

Videnskabsminister Helge Sander styrker rådgivningen af opfindere. Tidligere kunne de få to timers rådgivning, nu kan de få op til 150 timers rådgivning. Bevillingen øges med 50 procent.

Danmark og USA indgår nyt samarbejde om forskning

Videnskabsminister Helge Sander og USA's nye ambassadør i Danmark Laurie S. Fulton underskriver i dag en aftale, som vil give danske og amerikanske forskere bedre muligheder for at samarbejde.

Aarhus Universitet er iværksætteruniversitet

For første gang vandt Aarhus Universitet prisen som årets iværksætteruniversitet. Prisen går til det universitet, som har gjort den største indsats for at styrke de studerendes viden og kompetencer inden for iværksætteri.

Ugens tal: 25 procent flere iværksætterfag på universiteterne

På bare et år er antallet af iværksætterfag og -kurser på universiteterne vokset med næsten en fjerdedel. Videnskabsministeren glæder sig over udviklingen, men er også bekymret over kursernes tilsyneladende faldende vægt i uddannelsessystemet.

Studieophold i udlandet er stadig mere populært

Flere unge tager en del af deres uddannelse i udlandet, men når det gælder en hel uddannelse er tallet faldet. Her vil udlandsstipendier givetvis vende udviklingen, mener videnskabsminister Helge Sander.

Ugens tal: Markant flere basismidler til universiteterne

Inden for de seneste fem år er universiteternes forskningsbevillinger vokset med 20 procent. Væksten står i skærende kontrast til påstande om faldende bevillinger, mener videnskabsministeren.

Sander: Forskningsmålet er nået – med top på!

Regeringen overopfylder globaliseringsforligets 1 pct.s-forskningsmål i 2010. Oveni foreslås en investering på seks mia. kr. til at modernisere universiteternes laboratorier og et løft af uddannelsestaxameter til humaniora og samfundsfag.

Idékatalog skal få flere kvinder i forskning

Universiteterne skal lære af hinandens gode eksempler. Derfor lancerer Videnskabsministeriet en kortlægning af konkrete initiativer, der sigter mod at rekruttere og fastholde kvindelige talenter i dansk forskning.

Ugens tal: Lønspredning blandt offentligt ansatte forskere

Ny lønstatistik viser størst lønspredning hos professorerne. Videnskabsminister Helge Sander er tilfreds med, at universiteterne kan benytte frihedsgrader til at fastholde og tiltrække de bedste forskere.

Nye medlemmer til Det Frie Forskningsråd

Videnskabsminister Helge Sander har udpeget 19 nye og genbeskikket 21 medlemmer til de faglige forskningsråd under Det Frie Forskningsråd.

Ugens tal: Sander efterlyser flere pladser på medicinstudierne i Sverige

Videnskabsminister Helge Sander presser på for flere pladser på medicinstudierne i Sverige. Selv om landet de seneste år har udvidet antallet af pladser, optager Danmark i forhold til indbyggertallet langt flere unge på medicinstudierne, end man gør i Sverige.

Dansk-amerikansk eliteforskningssamarbejde

Et ambitiøst dansk forskningsprojekt indgår nu et banebrydende samarbejde med amerikanske pionerer inden for syntesebiologi - et nyt forskningsområde, som kan revolutionere sollys’ omdannelse til energi.

Tolv procent flere nye studerende på universiteterne

20.263 unge er i dag blevet optaget på en universitetsuddannelse. Det er en stigning på 12 procent i forhold til sidste år. Fire ud af fem optagne begynder nu på universitetet efter højst to sabbatår.

Handlinger tilknyttet webside