Gå til indhold

Pressemeddelelser 2012

Her finder du alle pressemeddelelser fra 2012
Viser 1-60 af 116 resultater
Dansk forskning fastholder international topplacering

Danmark er med helt i front, når det gælder forskningskvalitet, men kan blive bedre til at omsætte forskningsresultaterne til innovation i erhvervslivet og dermed vækst i det danske samfund.

Flot evaluering af Det Frie Forskningsråds unge forskere

Det Frie Forskningsråds to typer af postdoc-stipendier fører til glimrende forskning og videnskabelige publikationer, der citeres langt mere end kontrolgruppen og verdensgennemsnittet. Det viser en ny evaluering af rådets postdoc-bevillinger.

Danske skoleelever skal løse samfundsudfordringer

Jagten på løsninger på globale samfundsudfordringer bliver en central del af regeringens kommende innovationsstrategi. Med et nyt initiativ skal elever være innovative og finde nye bæredygtige løsninger. Det nationale vinderteam modtager en pris på 50.000 kroner.

40 millioner til innovationsprojekter i virksomheder og uddannelser

Flere virksomheder skal være innovative, og studerende skal have bedre mulighed for at afprøve deres ideer i praksis. Regeringen vil som en del af innovationsstrategien og i samarbejde med virksomheder støtte innovationsprojekter på professionshøjskoler og erhvervsakademier.

Uddannelsesministeren inviterer til dialog om pædagoguddannelsen

Regeringen vil styrke pædagoguddannelsen og dermed skabe bedre kvalitet i daginstitutionerne og løfte indsatsen på det sociale område. Nu inviteres alle til at bidrage med deres holdninger og ideer til en ny, ambitiøs pædagoguddannelse.

Samfundsudfordringer skal drive innovationen

Som et led i den kommende innovationsstrategi inviterer uddannelsesministeren nu en bred kreds af interessenter til at udvikle et prioriteringskatalog, der skal danne grundlag for nye, stor-skala innovationssatsninger, som skal skabe danske arbejdspladser og løsninger på globale udfordringer.

Dansk-japansk workshop om fremtidige grønne teknologier

Forskere fra blandt andet Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet og Smart City Kalundborg deltager i disse dage i en dansk-japansk workshop om fremtidige grønne teknologier i Fukuoka, Japan.

Flere får en videregående uddannelse

59 procent af 2011-ungdomsårgangen opnår en videregående uddannelse, mens 27 procent opnår en uddannelse på kandidatniveau i 2020. Flere bliver tidligere færdige, drengene henter ind på pigerne og flere med anden etnisk herkomst får en videregående uddannelse.

Nye danske innovationscentre i Seoul, São Paulo og Bangalore

Uddannelsesminister Morten Østergaard og handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr vil styrke dansk forskning, vækst og beskæftigelse i Danmark gennem internationale partnerskaber med førende forsknings- og udviklingsaktører på vækstmarkederne.

Ingen kan blive lærer på et år

Det er i direkte modstrid med virkeligheden, når Jyllands-Posten i dag viderebringer det fejlagtige indtryk, at det fremover skulle blive lettere at blive dansklærer.

Hovedstadsområdet får en ny campus

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen i hovedstadsområdet bliver samlet i Campus Carlsberg på Carlsberg-grunden i Valby.

Social indsats skal baseres på viden om hvad der virker

Uddannelsesministeriet og Social- og Integrationsministeriet offentliggør nu en ny kortlægning af dansk social- og velfærdsforskning. Kortlægningen er et værdifuldt redskab, der skal sikre viden om, hvad der virker og ikke virker på området.

Stort rygstød til forskning i folkeskolen

Ph.d.-rådet har uddelt 40 millioner kroner til 15 ph.d.-projekter om blandt andet inklusion, sprogundervisning, digitalisering og elevrettet ledelse i folkeskolen. Midlerne er afsat af regeringen for at styrke den praksisnære forskning i folkeskolen.

Danmark investerer millioner i rummet

Danmark bidrager med 257 millioner kroner til Den Europæiske Rumorganisations ikke-obligatoriske programmer over de næste tre år.

Danske fødevareforskere knytter stærkere bånd til Brasilien

En bredt sammensat delegation af forskere og ph.d.-studerende fra en række danske universiteter mødes i disse dage i Rio de Janeiro med kolleger fra den brasilianske fødevareforskningsinstitution, Embrapa, for at udvikle og styrke det dansk-brasilianske samarbejde indenfor fødevareforskning.

770 millioner kroner til ny forskning og innovation

Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance er blevet enige om nye bevillinger til strategisk forskning indenfor fødevarer, miljø, sundhed, produktionsforskning samt den fri forskning og innovation i 2013.

Europe Innova-konference rusker op i Europas bureaukrater

Presseinvitation: Europa har ikke samme succes som Asien og USA med at omsætte forskning til vækst og arbejdspladser. Hvordan kan Europa forbedre sig? Det spørgsmål er i fokus på en højst utraditionel konference, Europe Innova 2012, i København den 23. og 24. oktober.

210 millioner kroner til forskereliten

27 forskere modtager Det Frie Forskningsråds prestigefyldte Sapere Aude-bevillinger til en samlet sum af 210 millioner kroner. Bevillingerne skal sikre ny, vigtig viden inden for så forskellige emner som lægemiddelresistens, stemmekultur og mørk energi.

Evaluering: Dansk innovation skal drives af samfundets udfordringer

Evaluering fastslår, at det danske forsknings- og innovationssystem er blandt verdens bedste. Investeringer i forskning og innovation kan få større gennemslag på vækst og jobskabelse, og indsatsen kan forbedres på flere områder. Men regeringen har et godt fundament at bygge en innovationsstrategi på

OECD: Uddannelse betaler sig

Danmarks investeringer i uddannelse giver resultater. Højtuddannede undgår i højere grad ledighed og forbliver beskæftiget under den økonomiske krise. Det viser OECD’s publikation Education at a Glance 2012.

Uddannelsesministeren holder træffetid

Kom ind på Professionshøjskolen Metropol den 3. september og få en snak med uddannelsesminister Morten Østergaard. Alle er velkomne.

Højtuddannede skal skabe vækst i virksomheder

Invitation: Uddannelsesministeriet sætter spot på virksomheder og højtuddannedes vækstpotentiale. Det foregår til en pingpong-event den 4. september, hvor virksomheder og højtuddannede kan mødes og få input til, hvordan de skaber værdi for hinanden.

Regeringen vil have mere kvalitet i universitetsuddannelserne

En undersøgelse fra Rigsrevisionen viser, at særligt universiteternes humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser er udfordrede, når det gælder forskerbaseret undervisning og timetal. Uddannelsesministeren er enig i konklusionerne og kræver fortsat mere kvalitet og mere gennemsigtighed.

770 millioner til forskning og innovation

Med finanslovforslaget afsætter regeringen en reserve på 770 millioner kroner i 2013 til strategiske initiativer inden for forskning og innovation.

250 millioner til humaniora og samfundsvidenskab

Regeringen vil afsætte 250 millioner kroner årligt til den forskningsbaserede undervisning på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser. Ny evaluering viser, at taxameterforhøjelse har givet forbedringer, men der er plads til flere.

Flerårsaftale skal sikre bedre forskning

Universiteterne får hidtil uset tryghed om økonomien. Regeringen lægger op til en økonomisk flerårsaftale om basisforskningsmidler for mere end 25 mia. Aftalen skal give universiteterne mulighed for at langtidsplanlægge grundforskningen og sikre forskningsbaseret undervisning på højeste niveau.

Flere ph.d.-uddannede skal skabe viden, vækst og velstand

Regeringen fortsætter den ambitiøse satsning på ph.d.-uddannelse med det kommende finanslovsforslag. De ph.d.-uddannede skal især løfte dansk forskning og styrke konkurrenceevnen og produktiviteten i den private sektor.

Uddannelserne får 900 millioner kroner ekstra til flere studerende

Regeringen afsætter med finanslovsforslaget 900 millioner ekstra kroner til de rekordmange studerende på de videregående uddannelser. Uddannelsesministeren glæder sig over det store optag, der med de ekstra penge bliver fuldt finansieret.

Provinsens uddannelser har størst fremgang i optaget af nye studerende

Særligt uden for de største byer kan uddannelsesinstitutionerne melde om øget antal optagne på de videregående uddannelser. Det viser nyt notat fra Uddannelsesministeriet. Også på mobilitet og tiltrækningskraft fører provinsen an. Glædeligt med geografisk spredning, siger uddannelsesministeren.

Rekordstor søgning til de videregående uddannelser

Søgningen til de videregående uddannelser er større end nogensinde. Knap 81.000 har søgt en videregående uddannelse i 2012. Ansøgerne er især interesserede i uddannelser med gode muligheder for optagelse og beskæftigelse.

Opbakning til rammerne for innovationsstrategi

Visionen for en kommende innovationsstrategi møder bred opbakning hos interessenterne. Uddannelsesministeren og erhvervs- og vækstministeren udstikker nu rammerne for strategien med fokus på foreløbigt fem områder.

Handlinger tilknyttet webside