Gå til indhold

Nyheder 2015

Viser 1-60 af 195 resultater
Invitation til skriftlige indspil til nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser
Publiceringsdato 21. december 2015 Uddannelses- og forskningsministeren inviterer alle interesserede parter til at komme med skriftlige indspil til, hvordan et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser bedst muligt indrettes.
SU-rådet nedlægges
Publiceringsdato 21. december 2015 Uddannelses- og forskningsministeren nedlægger SU-rådet, da behovet for SU-rådet som rådgivende organ for ministeren reelt er ophørt. Ministeren vil fremadrettet drøfte SU-politiske emner i andre fora.
13 netværksprojekter skal styrke den danske deltagelse i Horizon 2020
Publiceringsdato 18. december 2015 I dag har Styrelsen for Forskning og Innovation givet bevilling til 13 netværksprojekter, der skal styrke den danske deltagelse i Horizon 2020.
Forskningsbaseret myndighedsbetjening skal bidrage til vækst og innovation
Publiceringsdato 18. december 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriet var vært, da over 100 deltagere fra ministerier, universiteter og erhvervsliv mødtes for at drøfte udviklingen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening og, hvordan den bedst udnyttes af samfundet.
Det Frie Forskningsråd uddeler skolarstipendier til 31 lovende talenter inden for sundhedsforskningen
Publiceringsdato 18. december 2015 Vækstlag: Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom uddeler 31 skolarstipendier til lovende studerende, der nu får mulighed for at prøve kræfter med videnskabeligt arbejde. Skolarprojektet giver et godt grundlag for at vurdere, om man senere vil kaste sig ud i et Ph.d. projekt.
Ny strategi for investeringer i forskningsinfrastruktur
Publiceringsdato 18. december 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriet lancerer en ny strategi for forskningsinfrastruktur, der skal styrke Danmarks internationale konkurrenceevne inden for forskning, uddannelse og innovation.
Ny vejledning: Valg af gymnasieskole i udlandet og studiestart i Danmark
Publiceringsdato 18. december 2015 Hvordan skal man vælge gymnasium i udlandet, hvis man vil sikre gode muligheder for at tage en videregående uddannelse i Danmark? Der er råd at finde i en ny vejledning.
Stor succes med tværdisciplinær forskning på danske universiteter
Publiceringsdato 17. december 2015 En ny evaluering af forskningsinitiativet UNIK viser, at det giver et solidt grundlag for nyskabende forskning at samle forskningsindsatser om store tværvidenskabelige initiativer.
Engelsk version af Det Frie Forskningsråds pressemeddelelse om tilbagekaldelse af opslag er nu tilgængelig
Publiceringsdato 17. december 2015 Til brug for information til engelsktalende ansøgere er rådets pressemeddelelse fra 10. december 2015 oversat til engelsk. I pressemeddelelsen tilbagekalder rådet opslag af postdoc- og mobilitetsstipendier og meddeler, at indkomne ansøgninger til Sapere Aude: DFF-Topforsker ikke behandles i 2016.
Europass har banet vej til job i udlandet i 10 år
Publiceringsdato 16. december 2015 Der er udstedt over 50 millioner Europass CV’er i Europa, siden Europa-Kommissionen lancerede værktøjet i 2005. I Danmark blev 10-års jubilæet for Europass markeret med et seminar for nyuddannede akademikere om karrieremuligheder i udlandet.
Kurser i det nye år om Horizon 2020
Publiceringsdato 16. december 2015 Hiv en dag ud af kalenderen næste år og lær, hvordan din ansøgning til Horizon 2020 kan skille sig ud fra mængden. EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Innovation udbyder kurser, hvor du får faglig viden, inspiration og værktøjer til dit arbejde med Horizon 2020. Tilmeld dig allerede i dag.
Professionshøjskolerne indgår partnerskab om digital efteruddannelse
Publiceringsdato 15. december 2015 Et nyt pilotprojekt skal være med til at understøtte målene med folkeskolereformen ved at give lærere og pædagoger mulighed for at efteruddanne sig online.
Ministeren besøger Kina
Publiceringsdato 15. december 2015 Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen rejser til Kina den 15.-18. december 2015.
Nye anbefalinger til håndtering af videnskabelig uredelighed i Danmark
Publiceringsdato 14. december 2015 En ny rapport præsenterer tolv anbefalinger til ændringer af det danske system, der håndterer sager om videnskabelig uredelighed. Uddannelses- og Forskningsministeriet inviterer til en skriftlig høring af udvalgets rapport.
Dansker udnævnt til Vice President for Det Europæiske Forskningsråd
Publiceringsdato 10. december 2015 Professor Klaus Bock er udpeget til Vice President for Det Europæiske Forskningsråd, ERC. Med udnævnelsen får Klaus Bock ansvar for, at rådet støtter excellent forskning inden for fysiske videnskaber og ingeniørvidenskaber.
Forskning og innovation til gavn for virksomheder over hele landet
Publiceringsdato 10. december 2015 Den nye årlige forsknings- og innovationspolitiske redegørelse har fokus på samspillet mellem erhvervsliv og offentlig forskning med et særligt regionalt sigte.
Lovende forskertalenter løber med prestigefyldte EU-bevillinger
Publiceringsdato 09. december 2015 Fem forskertalenter i Danmark er kommet i fornemt selskab. De er med på listen over bevillingsmodtagere, som Det Europæiske Forskningsråd har offentliggjort. Pengene går til blandt andet forskning i hukommelse og forskning i toppolitikeres brug af sociale medier under fortrolige forhandlinger.
40 nye internationale forskernetværk optager medlemmer
Publiceringsdato 08. december 2015 40 nye forskernetværk, såkaldte COST aktioner, er nu åbent for medlemmer. Forskernetværkene finansierer træningsskoler, seminarer og brug af infrastruktur for deltagerne i netværket. Forskere og virksomheder kan søge om optagelse enten via Styrelsen for Forskning og Innovation eller via netværket.
Få del i 22 millioner euro til udlandsophold og uddannelsessamarbejde med Erasmus+
Publiceringsdato 07. december 2015 I 2016 kan danske uddannelsesinstitutioner og organisationer søge Erasmus+ om tilskud for millioner af euro til udvekslings-, praktik- og undervisningsophold for elever, studerende og ansatte - eller til europæiske samarbejdsprojekter om uddannelse. Ansøgningsfristen nærmer sig.
Finansiering af videregående uddannelser i andre lande
Publiceringsdato 04. december 2015 Finansieringen af de videregående uddannelser er for tiden til debat – men hvordan finansierer vores nabolande deres uddannelsesinstitutioner?
Ny rapport kortlægger omkostninger til de videregående uddannelser
Publiceringsdato 02. december 2015 De samlede omkostninger til uddannelse er kortlagt på tværs af universiteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner.
DFiR: Høringsbrev om skatteministerens forslag om ændring af fondsbeskatningsloven
Publiceringsdato 26. november 2015 Private fondes bidrag til dansk forskning rammes af skatteministerens forslag om ændring af fondsbeskatning.
Danske videregående uddannelser giver job
Publiceringsdato 25. november 2015 Danskernes uddannelsesniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet er over gennemsnittet i OECD. Danmark har også flere internationale studerende end gennemsnittet, men færre studerende end i andre nordiske lande læser en hel uddannelse i udlandet.
Nordjyske uddannelsesinstitutioner samarbejder med erhvervslivet om innovation
Publiceringsdato 24. november 2015 I Nordjylland arbejder University College Nordjylland og Aalborg Universitet meget med innovation, og begge institutioner har et tæt samarbejde med det omkringliggende erhvervsliv. Det glæder uddannelses- og forskningsministeren, som besøgte de to uddannelsesinstitutioner den 23. november 2015.
Vov at vide i Aarhus – nyt fra forskningens frontlinje i Stakladen den 26. november
Publiceringsdato 24. november 2015 Hvordan kan immunforsvaret bruges som våben mod kræftceller? Hvilken betydning har de sociale medier for udvikling af personlige relationer mellem mennesker? Hvordan påvirker ledelse i den offentlige sektor motivation og performance?
Forskningssamarbejde med Brasilien - ny guide til funding
Publiceringsdato 20. november 2015 Innovation Centre Denmark, São Paulo har netop udgivet en opdateret oversigt over støttemuligheder til forskere, der ønsker at samarbejde med brasilianske partnere.
Faldende private investeringer i forskning og udvikling
Publiceringsdato 18. november 2015 Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling falder og der er blevet færre innovative virksomheder. Det viser to nye undersøgelser fra Danmarks Statistik.
Uddannelsesmødet 2016 sætter fokus på dannelse i de videregående uddannelser
Publiceringsdato 16. november 2015 Uddannelses- og forskningsministeren samler i april 2016 repræsentanter for hele den videregående uddannelsessektor for at drøfte dannelse i de videregående uddannelser.
Stor amerikansk interesse for samarbejde om uddannelse og forskning
Publiceringsdato 13. november 2015 Ny undersøgelse viser, at amerikanske uddannelsesinstitutioner vil samarbejde mere med danske studerende, forskere og institutioner.
Faglærte og virksomheder har millioner til at uddanne og specialisere sig
Publiceringsdato 11. november 2015 Tre Kick Info-møder i november skyder kampagnen BYG OVENPÅ i gang. Kampagnen skal oplyse faglærte og virksomheder om mulighederne for at uddanne og specialisere sig inden for det tekniske og produktionsrettede område.
Erhvervsskoleelever vinder priser for historier om praktikophold
Publiceringsdato 06. november 2015 Elever på Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og fra Københavns Tekniske Skole vinder førstepræmien i en konkurrence om bedste fortælling om et praktikophold i udlandet. Målet med konkurrencen er at øge kendskabet til mulighederne for praktik i udlandet blandt elever i erhvervsuddannelserne.
DFiR: Sparekrav vil skade forskningens vækstlag
Publiceringsdato 05. november 2015 I et debatindlæg, bragt i Berlingske mandag den 2. november 2015, fremfører formanden for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR), Jens Oddershede, rådets syn på de foreslåede besparelser på forskningsområdet.
Nyt overblik over studieafgifter og studiestøtte i de europæiske lande
Publiceringsdato 29. oktober 2015 Hvor meget skal studerende betale for at studere i Europa? Er der gebyrer for alle? Hvad er betingelserne og kriterierne for at få adgang til offentlig finansiel støtte? Det viser en ny rapport fra Eurydice-netværket.
Politisk opbakning til den frie forskning
Publiceringsdato 28. oktober 2015 Det Frie Forskningsråd satte med rådets konference spot på den frie forsknings betydning for samfundet. Der var bred opbakning fra forskningspolitiske aktører til den frie forskning og rådets rolle i at skabe rum til, at talentfulde forskere kan forfølge originale ideer og etablere sig som forskere.
Vil din institution afholde danskkurser for internationale studerende i sommeren 2016?
Publiceringsdato 28. oktober 2015 Videregående uddannelsesinstitutioner kan søge om at holde sommersprogkurser for internationale studerende i sommeren 2016. Ansøgningsfristen er den 10. november 2015.
Video: Fødevareindustri og fri forskning - et stærkt match
Publiceringsdato 23. oktober 2015 Hvorfor er industri og fri forskning et stærkt match? Hvad siger landets yngste professor om sin bevilling? Se Det Frie Forskningsråds video, der viser arbejdet med at fremme forskertalenter og støtte projekter, der gør os sundere, klogere på verden og dygtigere til at udvikle morgendagens produkter
Andreas Mogensens post-flight tur for 2015 tager form
Publiceringsdato 23. oktober 2015 Den danske ESA astronaut Andreas Mogensen er nu klar til at starte sin post-flight tur, der vil bringe ham til næsten alle kroge af Danmark de kommende seks måneder.
Tendenser og resultater i de videregående uddannelser
Publiceringsdato 22. oktober 2015 Ny publikation fra Styrelsen for Videregående Uddannelser giver for første gang et samlet overblik de videregående uddannelser. Publikationen giver mulighed for at sammenligne uddannelsesinstitutionernes resultater på tværs.
Regeringen efterser censorsystemet
Publiceringsdato 22. oktober 2015 Censorsystemet med ekstern censur skal være med til at sikre kvalitet i de videregående uddannelser og retssikkerhed for de studerende. Regeringen viderefører et analyse- og udvalgsarbejde, der skal gå systemet efter i sømmene.
Video: Grib verden og rejs ud!
Publiceringsdato 22. oktober 2015 Hjemme er godt, men uden for Danmarks grænser findes en stor verden fuld af muligheder for at studere, netværke og blive klogere. Uddannelses - og forskningsministeren har et klart budskab til alle studerende: Grib verden, rejs ud og oplev.
Magasinet EU-Information: EU-forskning har stor gennemslagskraft
Publiceringsdato 21. oktober 2015 Magasinet udkommer i dag. Vi kigger nærmere på ny effektrapport om EU-forskning og bringer interviews med evaluatorer og ansøgere om deres engagement i Horizon 2020. Få også sidste kapitel i vores føljeton om Sex & Gender i forskning,
Det Frie Forskningsråd: Fokus på forskningens impact for menneskets sundhed
Publiceringsdato 21. oktober 2015 I en ny publikation giver Det Frie Forskningsråd eksempler på, hvordan forskning fra rådets Sapere Aude-talentprogram skaber væsentlig viden med betydning for menneskets sundhed.
Danmark går ind i den globale konkurrence om talenter
Publiceringsdato 20. oktober 2015 Danske uddannelsesinstitutioner og virksomheder arbejder sammen om at brande Danmark som en attraktiv uddannelses- og karrieredestination. I denne uge møder de talentfulde studerende til Denmark Days i Brasilien og Kina.
Forsknings- og Innovationsmødet flyttes til den 14.-15. januar 2016
Publiceringsdato 20. oktober 2015 Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen samler den 14.-15. januar 2016 repræsentanter fra forsknings- og innovationsverdenen.
Departementet i Uddannelses- og Forskningsministeriet flytter
Publiceringsdato 16. oktober 2015 Mandag den 19. oktober 2015 flytter Uddannelses- og Forskningsministeriets departement fra Slotsholmsgade 10 til Tietgens Hus Børsgade 4.
Ny frist til netværkspulje, der skal styrke dansk deltagelse i Horizon 2020
Publiceringsdato 14. oktober 2015 OBS - bemærk venligst at fristen for ansøgninger er udskudt til fredag d. 30. oktober kl. 12.00 Horizon2020-NET er et nyt tiltag, der skal intensivere forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i større Horizon 2020-projekter. Puljen er på 11,5 millioner kroner.
I dag offentliggør Europa-Kommissionen de nye opslag for Horizon 2020
Publiceringsdato 14. oktober 2015 De nye opslag for 2016 og 2017 rummer emner inden for alle syv samfundsmæssige udfordringer. Desuden er der afsat penge til nye visionære idéer, industrielt lederskab, projekter drevet af små og mellemstore virksomheder samt forskermobilitet.
3833 oplevede Det Uendelige Univers til Kulturnatten 2015
Publiceringsdato 14. oktober 2015 Kulturnatten i Uddannelses- og Forskningsministeriet blev et tilløbsstykke. Uddannelses- og Forskningsministeren takker publikum og medarrangører for et vellykket arrangement.
Store forskelle i uddannelsesniveau i de danske kommuner
Publiceringsdato 09. oktober 2015 Nye beregninger fra profilmodelen 2014 viser en stor forskel fra kommune til kommune i, hvor stor en andel af de unge der forventes at opnå en videregående uddannelse.
Knæk koden til en Marie Curie-ansøgning
Publiceringsdato 09. oktober 2015 Med en bevilling fra Marie Curie kan du komme ud og forske i hele verden eller skabe et større netværk. Lær, hvordan du skriver en succesfuld ansøgning på kurset ’Bliv dus med Marie Skłodowska-Curie (ITN)’ den 27. oktober 2015 i København.
Analyse af køns- og ligestillingsudfordringer i forskningen i et internationalt perspektiv
Publiceringsdato 08. oktober 2015 Der er udenlandske erfaringer at trække på, hvis man vil fremme en bedre ligestilling i forskning. Det viser en international analyse, som Oxford Research har udarbejdet for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR).
20 millioner kroner styrker forskeruddannelse uden for universiteterne
Publiceringsdato 08. oktober 2015 Det Frie Forskningsråd giver otte dygtige kandidater mulighed for at starte en forskningskarriere på uafhængige nationale forskningsinstitutioner, biblioteker og professionshøjskoler.
Hvad synes du om Horizon 2020?
Publiceringsdato 07. oktober 2015 Er det blevet nemmere at forstå, ansøge og administrere forsknings- og innovationsmidler fra EU? Europa-Kommissionen gennemfører en online spørgeskemaundersøgelse og vil meget gerne have din mening om Horizon 2020. Fristen for at deltage er den 23. oktober 2015.
To danske cubesats sendes ud fra den Internationale Rumstation den 5. oktober 2015
Publiceringsdato 02. oktober 2015 Mandag den 5. oktober 2015 kl. 15.55 udsendes de danske cubesats endelig fra den Internationale Rumstation, ISS. Andreas Mogensen lytter efter satellitternes første signaler sammen med studerende ved et åbent arrangement på Aalborg Universitet
EuroCenter afholder kursus i Aarhus om Det Europæiske Forskningsråd
Publiceringsdato 01. oktober 2015 Særligt dygtige forskere kan realisere en banebrydende forskningsidé gennem en bevilling fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Lær, hvordan du søger midler hos ERC på kurset ”The Succesful ERC Applicant” den 20. oktober 2015 i Aarhus, og skab forskning med stor international gennemslagskraft.
Den Europæiske Sprogpris 2015 gik til projekter der fremmer social inklusion
Publiceringsdato 30. september 2015 Statens Museum for Kunst og Dansk Flygtningehjælp modtog begge Den Europæiske Sprogpris 2015 for to forskellige projekter, der deler et centralt omdrejningspunkt: Sprog som katalysator for social inklusion.
Optaget på design- og arkitektuddannelserne skal tilpasses arbejdsmarkedets behov
Publiceringsdato 29. september 2015 Nyuddannede fra design- og arkitektuddannelserne har gennem en længere årrække haft en markant højere ledighed end gennemsnittet for nyuddannede fra de videregående uddannelser. Derfor tilpasser regeringen optaget på uddannelserne fra 2016.
Live streaming fra mini-konference om Danmarks deltagelse i EU's forskningsprogrammer
Publiceringsdato 29. september 2015 Styrelsen for Forskning og Innovation præsenterer mandag den 5. oktober resultaterne i en ny effektanalyse om Danmarks deltagelse i EU’s forskningsprogrammer på en fuldt booket mini-konference. Interesserede kan følge konferencen via live streaming og deltage i debatten via Twitter på #H2020DK.
Følg Det Frie Forskningsråds aktiviteter på Twitter
Publiceringsdato 28. september 2015 Forskere og andre forskningsinteresserede kan nu følge Det Frie Forskningsråd på Twitter, @DFF_raad.
Få inspiration til europæisk uddannelsessamarbejde
Publiceringsdato 25. september 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser inviterer til konference om strategisk arbejde med internationalisering i uddannelsesinstitutioner og organisationer. Uddannelses- og forskningsministeren åbner konferencen.