Gå til indhold

Nyheder 2015

Viser 1-90 af 195 resultater
SU-rådet nedlægges

Uddannelses- og forskningsministeren nedlægger SU-rådet, da behovet for SU-rådet som rådgivende organ for ministeren reelt er ophørt. Ministeren vil fremadrettet drøfte SU-politiske emner i andre fora.

Ny strategi for investeringer i forskningsinfrastruktur

Uddannelses- og Forskningsministeriet lancerer en ny strategi for forskningsinfrastruktur, der skal styrke Danmarks internationale konkurrenceevne inden for forskning, uddannelse og innovation.

Europass har banet vej til job i udlandet i 10 år

Der er udstedt over 50 millioner Europass CV’er i Europa, siden Europa-Kommissionen lancerede værktøjet i 2005. I Danmark blev 10-års jubilæet for Europass markeret med et seminar for nyuddannede akademikere om karrieremuligheder i udlandet.

Kurser i det nye år om Horizon 2020

Hiv en dag ud af kalenderen næste år og lær, hvordan din ansøgning til Horizon 2020 kan skille sig ud fra mængden. EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Innovation udbyder kurser, hvor du får faglig viden, inspiration og værktøjer til dit arbejde med Horizon 2020. Tilmeld dig allerede i dag.

Ministeren besøger Kina

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen rejser til Kina den 15.-18. december 2015.

Lovende forskertalenter løber med prestigefyldte EU-bevillinger

Fem forskertalenter i Danmark er kommet i fornemt selskab. De er med på listen over bevillingsmodtagere, som Det Europæiske Forskningsråd har offentliggjort. Pengene går til blandt andet forskning i hukommelse og forskning i toppolitikeres brug af sociale medier under fortrolige forhandlinger.

40 nye internationale forskernetværk optager medlemmer

40 nye forskernetværk, såkaldte COST aktioner, er nu åbent for medlemmer. Forskernetværkene finansierer træningsskoler, seminarer og brug af infrastruktur for deltagerne i netværket. Forskere og virksomheder kan søge om optagelse enten via Styrelsen for Forskning og Innovation eller via netværket.

Danske videregående uddannelser giver job

Danskernes uddannelsesniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet er over gennemsnittet i OECD. Danmark har også flere internationale studerende end gennemsnittet, men færre studerende end i andre nordiske lande læser en hel uddannelse i udlandet.

Nordjyske uddannelsesinstitutioner samarbejder med erhvervslivet om innovation

I Nordjylland arbejder University College Nordjylland og Aalborg Universitet meget med innovation, og begge institutioner har et tæt samarbejde med det omkringliggende erhvervsliv. Det glæder uddannelses- og forskningsministeren, som besøgte de to uddannelsesinstitutioner den 23. november 2015.

Erhvervsskoleelever vinder priser for historier om praktikophold

Elever på Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og fra Københavns Tekniske Skole vinder førstepræmien i en konkurrence om bedste fortælling om et praktikophold i udlandet. Målet med konkurrencen er at øge kendskabet til mulighederne for praktik i udlandet blandt elever i erhvervsuddannelserne.

DFiR: Sparekrav vil skade forskningens vækstlag

I et debatindlæg, bragt i Berlingske mandag den 2. november 2015, fremfører formanden for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR), Jens Oddershede, rådets syn på de foreslåede besparelser på forskningsområdet.

Politisk opbakning til den frie forskning

Det Frie Forskningsråd satte med rådets konference spot på den frie forsknings betydning for samfundet. Der var bred opbakning fra forskningspolitiske aktører til den frie forskning og rådets rolle i at skabe rum til, at talentfulde forskere kan forfølge originale ideer og etablere sig som forskere.

Video: Fødevareindustri og fri forskning - et stærkt match

Hvorfor er industri og fri forskning et stærkt match? Hvad siger landets yngste professor om sin bevilling? Se Det Frie Forskningsråds video, der viser arbejdet med at fremme forskertalenter og støtte projekter, der gør os sundere, klogere på verden og dygtigere til at udvikle morgendagens produkter

Tendenser og resultater i de videregående uddannelser

Ny publikation fra Styrelsen for Videregående Uddannelser giver for første gang et samlet overblik de videregående uddannelser. Publikationen giver mulighed for at sammenligne uddannelsesinstitutionernes resultater på tværs.

Regeringen efterser censorsystemet

Censorsystemet med ekstern censur skal være med til at sikre kvalitet i de videregående uddannelser og retssikkerhed for de studerende. Regeringen viderefører et analyse- og udvalgsarbejde, der skal gå systemet efter i sømmene.

Video: Grib verden og rejs ud!

Hjemme er godt, men uden for Danmarks grænser findes en stor verden fuld af muligheder for at studere, netværke og blive klogere. Uddannelses - og forskningsministeren har et klart budskab til alle studerende: Grib verden, rejs ud og oplev.

Magasinet EU-Information: EU-forskning har stor gennemslagskraft

Magasinet udkommer i dag. Vi kigger nærmere på ny effektrapport om EU-forskning og bringer interviews med evaluatorer og ansøgere om deres engagement i Horizon 2020. Få også sidste kapitel i vores føljeton om Sex & Gender i forskning,

Danmark går ind i den globale konkurrence om talenter

Danske uddannelsesinstitutioner og virksomheder arbejder sammen om at brande Danmark som en attraktiv uddannelses- og karrieredestination. I denne uge møder de talentfulde studerende til Denmark Days i Brasilien og Kina.

Ny frist til netværkspulje, der skal styrke dansk deltagelse i Horizon 2020

OBS - bemærk venligst at fristen for ansøgninger er udskudt til fredag d. 30. oktober kl. 12.00 Horizon2020-NET er et nyt tiltag, der skal intensivere forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i større Horizon 2020-projekter. Puljen er på 11,5 millioner kroner.

Knæk koden til en Marie Curie-ansøgning

Med en bevilling fra Marie Curie kan du komme ud og forske i hele verden eller skabe et større netværk. Lær, hvordan du skriver en succesfuld ansøgning på kurset ’Bliv dus med Marie Skłodowska-Curie (ITN)’ den 27. oktober 2015 i København.

Hvad synes du om Horizon 2020?

Er det blevet nemmere at forstå, ansøge og administrere forsknings- og innovationsmidler fra EU? Europa-Kommissionen gennemfører en online spørgeskemaundersøgelse og vil meget gerne have din mening om Horizon 2020. Fristen for at deltage er den 23. oktober 2015.

EuroCenter afholder kursus i Aarhus om Det Europæiske Forskningsråd

Særligt dygtige forskere kan realisere en banebrydende forskningsidé gennem en bevilling fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Lær, hvordan du søger midler hos ERC på kurset ”The Succesful ERC Applicant” den 20. oktober 2015 i Aarhus, og skab forskning med stor international gennemslagskraft.

Få inspiration til europæisk uddannelsessamarbejde

Styrelsen for Videregående Uddannelser inviterer til konference om strategisk arbejde med internationalisering i uddannelsesinstitutioner og organisationer. Uddannelses- og forskningsministeren åbner konferencen.

750 millioner euro til europæiske bio- og klima-projekter

Vidste du, at der er masser af tværgående temaer i Horizon 2020? Du kan for eksempel finde opslag om vand i næsten alle delprogrammer, og interesserer du dig for eksempel for cirkulær økonomi eller affald, kan du finde muligheder både inden for Bioøkonomi og Klima.

Færre elever i erhvervsuddannelserne tager i praktik i udlandet

Antallet af elever i erhvervsuddannelserne, som tager på praktikophold i udlandet, er faldet med 12 procent fra rekordåret 2013 til 2014. Især elever fra de merkantile uddannelser rejser ud, og Tyskland samt lande uden for Europa er populære.

Danske forskningstalenter lander i USA

Et usædvanligt samarbejde mellem Lundbeckfonden og Innovation Centre Denmark, Silicon Valley sender fem danske medicinstuderende på forskningsophold i San Francisco. Det er en unik mulighed for de studerende for at forske og etablere netværk på nogle af verdens førende forskningshospitaler.

Ny undersøgelse af uddannelseseksport

Ny rapport viser potentiale og barrierer for de videregående uddannelsesinstitutioners arbejde med uddannelseseksport. Rapporten viser blandt andet, at der er størst potentiale i uddannelseseksport inden for salg af uddannelser i Danmark til internationale studerende.

Færre forventes at tage en kandidatuddannelse

Fremskrivninger viser, at andelen af en ungdomsårgang, der forventes at fuldføre en kandidatuddannelse, vil falde. Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig over udviklingen.

Innovationsnetværk støtter fem spirende vækstområder

Styrelsen for Forskning og Innovation igangsætter fem nye projekter på tværs af eksisterende teknologier og sektorer. Ved at arbejde på tværs af faglige områder og ved at inddrage små virksomheder fyldt med gode ideer opstår udvikling og innovation.

Danmark skal være en smart partner for smarte byer

Innovation Centre Denmark afholdt den 10. september konferencen "Smart Solutions for Innovative Cities". I forbindelse med konferencen lanceredes en rapport, der giver et indblik i udviklingen inden for smart cities i USA, Tyskland, Brasilien, Korea, Kina og Indien.

Andreas Mogensen er tilbage i Danmark

Den danske astronaut Andreas Mogensen kunne onsdag den 16. september igen sætte benene på dansk grund efter en succesfuld mission i rummet. Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen tog imod Andreas Mogensen i lufthavnen og var med ham første dag i Danmark efter turen i rummet.

EUopSTART åbner snart for ansøgninger

Fredag den 18. september åbner Styrelsen for Forskning og Innovation igen for ansøgninger til puljen EUopSTART. Der er cirka 14 millioner kroner til uddeling, og fristen for at søge er den 19. oktober 2015 klokken 12.

Ny netværkspulje skal styrke dansk deltagelse i Horizon 2020

Horizon2020-NET er et nyt tiltag, der skal intensivere forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i større Horizon 2020-projekter. Puljen er på 11,5 millioner kroner, og fristen for at søge er den 19. oktober 2015.

EuroCenter gentager succesfuldt kursus i Aarhus

EuroCenter har netop afholdt det fuldt bookede kursus ”Den gode ansøgning til Horizon 2020” i København, og evalueringerne taler deres tydelige sprog. På spørgsmålet ”Vil du anbefale kurset til andre?” har alle svaret ja. Vi gentager kurset i Aarhus den 24. september, og der er ledige pladser.

Innovationsklynger speeddater på Papirøen

Den 17. og 18. september mødes 250 repræsentanter for virksomhedsklynger fra 30 lande i København for at finde inspiration til internationale samarbejdsprojekter.

Det er tid at spidse pennen: Horizon 2020 opslag for 2016-17 bliver nu offentliggjort

Europa-Kommission er nu begyndt at offentliggøre de nye arbejdsprogrammer, som rummer opslagene for 2016-17. Hvis du overvejer at søge støtte fra EU’s store forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020, næste år, vil det være en god idé at starte nu, for de første ansøgningsfrister er i januar.

Besøg ny rumudstilling i Industriens Hus

Meterhøje raketter, udstyr fra danske rumfirmaer, rumstationen i LEGO og selfie-opportunity med ESA-astronauten Andreas Mogensen. Det er nogle af elementerne i udstillingen ”Rumrejsen - Danmark i rummet”, der kan besøges fra den 29. august til 27. september.

Hvordan ser Jorden ud fra rummet?

Nu kan du opleve Jorden set med astronauternes øjne. Med fotoudstillingen ’Udsigt fra rummet til planeten Jorden’ kan du fra 18. august 2015 se billeder af Jorden set fra ISS rumstationens panoramavinduer og forskellige jordobservationssatellitter.

Skriv en bedre ansøgning til Horizon 2020

Tag med på EuroCenters kursus 'Den gode ansøgning til Horizon 2020’ i september og få viden og inspiration til, hvordan du skærper dit ansøgningsarbejde og øger dine chancer for at opnå en bevilling til forskning eller innovation. På kurset arbejder du med alle hjørner af en Horizon 2020 ansøgning.

Rummet, hvad betyder det for mig?

Kom til gratis foredragsrække om ”Rumrejsen – Danmark i Rummet” og få udvidet din horisont om, hvad rummet betyder for dig.

Handlinger tilknyttet webside