Gå til indhold

Nyheder 2019

Her finder du alle nyheder fra 2019
Viser 1-60 af 109 resultater
Kobling af Læringsbarometer med uddannelsesbevillingerne er fastlagt
Publiceringsdato 20. december 2019 Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har fastlagt, hvordan resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen ”Læringsbarometer” kobles til uddannelsesbevillingerne. Koblingen følger af aftalen om det nye bevillingssystem for de videregående uddannelser fra 2017.
Her skal forskerne publicere for at opnå point
Publiceringsdato 20. december 2019 Universiteterne modtager en del af deres basismidler på baggrund af en måling af deres forskningsaktivitet. Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop offentliggjort de opdaterede lister over tidsskrifter, bogserier, konferenceserier og forlag, der udløser point i BFI.
Dansk bioøkonomisk forskning styrkes via Horizon 2020
Publiceringsdato 19. december 2019 Danmark har nu et samlet hjemtag på 785 millioner kroner til bioøkonomisk forskning fra EU's program for forskning og innovation, Horizon 2020. Europa-Kommissionens nyeste opgørelse viser, at danske forskere er dygtige til at skabe projekter, der svarer på de bioøkonomiske samfundsudfordringer.
Styrket fokus på kvaliteten af undervisningen på universiteterne
Publiceringsdato 19. december 2019 Kravene til de videnskabeligt ansattes undervisningskompetencer øges. Formålet er at styrke forskernes fokus på vigtigheden af at udvikle og prioritere deres undervisningspraksis. Det skal give de studerende mere kvalitet i uddannelsen - til gavn for både den enkelte studerende og hele samfundet.
Vigdis Broch-Due er nyt medlem af Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse
Publiceringsdato 17. december 2019 Uddannelses- og forskningsministeren har udpeget Vigdis Broch-Due, professor ved Institut for Socialantropologi på Universitet i Bergen, Norge, som nyt medlem af Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse. Derudover er tre medlemmer genudpeget.
Magasinet EUindblik sætter spot på EU-støtte til virksomheder
Publiceringsdato 16. december 2019 Hvad får danske virksomheder egentlig ud af at deltage i internationale forsknings- og innovationsprojekter? Det ser vi nærmere på i dette nummer af EUindblik, hvor vi giver stemme til en række erhvervsfolk fra København til Lem om deres Horizon 2020-engagement. Magasinet udkommer digitalt og trykt.
Fem danske videregående uddannelsesinstitutioner modtager projektmidler fra UFM til arbejdet med fastholdelse af internationale studerende
Publiceringsdato 13. december 2019 Internationale studerende på danske videregående uddannelsesinstitutioner er en gevinst for det danske samfund, hvis de bliver og arbejder i Danmark efter endt studie. De internationale studerende udgør nemlig vigtig og kvalificeret arbejdskraft og er i gennemsnit en god forretning for Danmark.
Ny national handlingsplan for EU’s Forsvarsfond er klar
Publiceringsdato 12. december 2019 Regeringens rådgivende gruppe er klar med handlingsplan for dansk interessevaretagelse i forhold til EU’s Forsvarsfond.
Kampagne skal få flere danske virksomheder med i EU’s forsknings- og innovationsprogrammer
Publiceringsdato 12. december 2019 Flere danske virksomheder skal deltage i internationale EU-støttede forsknings- og innovationsprojekter. Det er målet med en ny kampagne, som Styrelsen for Forskning og Uddannelse nu skyder i gang på web, Twitter og LinkedIn.
Ni danske topforskere modtager 135 millioner kroner fra Det Europæiske Forskningsråd
Publiceringsdato 10. december 2019 Ni topforskere fra Danmark er kommet i fornemt europæisk selskab – de har netop modtaget de eftertragtede bevillinger fra det Europæiske Forskningsråd. Forskerne modtager til sammen 135 millioner kroner til banebrydende forskning inden for blandt andet kvantefysik og digitalt demokrati.
Nye og flere kompetencer efterspørges i Det Blå Danmark
Publiceringsdato 10. december 2019 Ny rapport giver et fremtidstjek af de maritime uddannelser med bud på de kompetencer og uddannelser, der er brug for. Rapporten viser blandt andet, at de ansatte i Det Blå Danmark bliver højere uddannede end før, og at der er efterspørgsel efter nye og flere kompetencer.
Nyt matematikcenter skal løfte børns matematikevner
Publiceringsdato 06. december 2019 Det nye center skal hjælpe dagtilbud, grundskoler, gymnasier og erhvervsuddannelsesinstitutioner i deres arbejde med matematik i undervisningen samt i det pædagogiske arbejde i dagtilbud.
Dansk deltagelse i ESA's rumprogrammer
Publiceringsdato 28. november 2019 Den europæiske rumorganisation, ESA, har netop afsluttet ministerkonferencen Space19+. Her blev der givet samlet tilsagn om et historisk stort budget på i alt ca. 95 milliarder kr. til nye aktiviteter de næste tre år.
Forskningens Døgn gentænkes
Publiceringsdato 19. november 2019 Forskningens Døgn er en videnskabsfestival, der formidler forskningen bredt til befolkningen og engagerer borgerne i forskningen. Forskningens Døgn har været afholdt i 14 år og har udviklet sig markant gennem årene.
DFiR: Viden i verdensklasse - med plads til forbedring
Publiceringsdato 19. november 2019 Et internationalt panel har evalueret det danske innovationsfremmesystem. Panelet konkluderer, at vi mangler en national strategi. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd er enig.
Departementschef Agnete Gersing bliver kommitteret i Finansministeriet
Publiceringsdato 18. november 2019 Departementschef Agnete Gersing har sagt ja til en stilling som kommitteret i Finansministeriets departement. I Finansministeriet skal Agnete Gersing blandt andet løse udviklingsopgaver i relation til organisation, ledelse og kompetencer, samt særligt udvalgte projekter og udvalgsarbejde.
Horizon 2020 gør danske virksomheder mere innovative
Publiceringsdato 15. november 2019 Ny rapport viser, at danske virksomheder tilegner sig både ny viden, får udviklet nye produkter og styrket deres internationalisering, når de deltager i EU’s program for forskning og innovation Horizon 2020.
Henrik Jørgen Andersen er nyt medlem af Danmarks Innovationsfonds bestyrelse
Publiceringsdato 14. november 2019 Uddannelses- og forskningsministeren har udpeget Henrik Jørgen Andersen, Senior Executive R&D Advisor hos Arla Foods Ingredients P/S som nyt medlem af Danmarks Innovationsfonds bestyrelse. Henrik Jørgen Andersen skal særligt dække fødevareområdet i bestyrelsen.
Erasmus+ konference 2019: Stigende anerkendelse af udenlandske kurser på videregående uddannelser
Publiceringsdato 13. november 2019 Stigende antal studerende, der tager på udvekslingsophold med Erasmus+, får alle deres udenlandske uddannelsesaktiviteter godkendt, når de er hjemme igen. Men der er stadig plads til forbedring. Det viser en ny undersøgelse af mere end 60.000 udvekslingsophold fra Danmark og fire andre lande.
Ny specialekonkurrence skal forbedre unges kendskab til Færøerne, Grønland eller rigsfællesskabet
Publiceringsdato 11. november 2019 Kandidatstuderende, der skriver speciale om Færøerne, Grønland eller rigsfællesskabet, kan nu deltage i en ny, national konkurrence.
DFiR: Ny teknologi til grøn omstilling
Publiceringsdato 07. november 2019 Hvordan får vi den teknologi, der er brug for til grøn omstilling? Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har seks anbefalinger til regeringsudvalget
Nye profiler skal rådgive om nye uddannelser
Publiceringsdato 31. oktober 2019 Tre nye medlemmer med indsigt i videregående uddannelser og lokale og regionale uddannelsesbehov indtræder i Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU).
Regeringen sætter turbo på vækstplanen for de kreative erhverv
Publiceringsdato 24. oktober 2019 I udspillet til næste års finanslov har regeringen sat et grønt aftryk på vækstplan for kreative erhverv og sætter nu gang i udviklingen af initiativerne med samarbejdspartere i blandt andet Aarhus, Kolding og København.
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd skal have ny formand og medlemmer
Publiceringsdato 23. oktober 2019 Uddannelses- og Forskningsministeriet efterspørger forslag til ny formand for og medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) for perioden 1. april 2020 til 31 marts 2023.
Analyse: Forskning i energilagring, energikonvertering og digitale energisystemer har stort potentiale
Publiceringsdato 15. oktober 2019 En ny analyse konkluderer, at ti teknologiområder på energiområdet rummer et betydeligt dansk potentiale.
Teknologisk forskning skaber vækst og kan bidrage til at løse samfundets udfordringer
Publiceringsdato 11. oktober 2019 De samfundsøkonomiske effekter af teknologisk forskning er positive og signifikante. Sådan lyder en af konklusionerne i en ny analyse, der giver viden om dansk forskning i nye teknologiske muligheder og løsninger.
Regulering af låneforhold for selvejende institutioner
Publiceringsdato 11. oktober 2019 Uddannelses- og Forskningsministeren vil have undersøgt, hvordan man kan skærpe reguleringen af de selvejende institutioners låneforhold.
Grøn energi, Videnskabsmøde og andre overraskelser i oktober
Publiceringsdato 25. september 2019 Andreas Mogensen er med til det hele, og det kan du også komme. 2019 er 50-året for månelandingen, og det fejrer Dansk Selskab for Rumfartsforskning i Rundetårn med Space Days. I Aalborg holdes for anden gang videnskabsmøde, der skal vække interessen for STEM-fagene hos børn og unge.
Tal om forskning og innovation 2018 er offentliggjort
Publiceringsdato 18. september 2019 Danske forskere og virksomheder modtog i 2018 konkurrenceudsatte forsknings- og innovationsmidler for 4 milliarder kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Innovationsfond og Horizon 2020.
Nyt koncept for institutionsakkreditering
Publiceringsdato 13. september 2019 De videregående uddannelsesinstitutioner skal opleve en lettelse af processen, når de fornyer deres institutionsakkreditering. Et revideret koncept skal gøre arbejdet enklere og mere smidigt for institutionerne. Justeringerne er sket i tæt dialog med uddannelsesinstitutionerne.
Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemfører personaletilpasninger
Publiceringsdato 05. september 2019 Som følge af en væsentlig økonomisk udfordring, gennemfører Uddannelses- og Forskningsministeriet i dag en række personaletilpasninger i departementet, i Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Ni yngre talentfulde forskere modtager prestigefyldte europæiske bevillinger
Publiceringsdato 04. september 2019 Ni lovende forskere ved danske universiteter modtager 100 millioner kroner fra Det Europæiske Forskningsråd til at forfølge deres banebrydende idéer.
Forskningsfinansiering: Forandringer og konsekvenser
Publiceringsdato 04. september 2019 Hvordan spiller basismidler og eksterne forskningsmidler sammen, og hvad betyder den ændrede balance mellem de to finansieringskilder? De spørgsmål sætter Danmarks Forsknings- og Innovationspolitisk Råd til debat på en konference torsdag den 31. oktober 2019
Dansk rumerhverv får 23 millioner kroner i støtte
Publiceringsdato 22. august 2019 21 håbefulde ansøgere har i år benyttet muligheden for at søge om støtte til netop deres spændende idéer til teknologiudvikling på rumområdet. Styrelsen for Forskning og Uddannelse har sammen med Den Europæiske Rumorganisation, ESA, støttet det danske rumerhverv med 23 millioner kr.
To nye medlemmer af Lektoratsudvalget
Publiceringsdato 21. august 2019 Fra Vancouver i vest til Shanghai i øst. Danske lektorer er i årtier blevet sendt ud i verden for at undervise udenlandske studerende i det danske sprog samt vores kultur- og samfundsforhold. Underviserne indstilles af Lektoratsudvalget, som netop har fået to nye medlemmer.
Magasinet EUindblik sætter spot på hovedrollen i Horizon 2020
Publiceringsdato 16. august 2019 Hovedrolleindehaveren i et Horizon 2020-projekt er koordinatoren. Hvad kræver rollen? Hvad opnår man? Og kan man dele rollen? Det nye nummer af magasinet EUindblik kommer rundt om koordinatorrollen. Magasinet udkommer både i en klassisk papirudgave og digitalt.
Ledig stilling som underviser i dansk i udlandet
Publiceringsdato 12. august 2019 Osaka Universitet i Japan søger underviser i dansk fra april 2020.
Exit-operatører skal afvikle statens engagement i over 300 virksomheder
Publiceringsdato 05. august 2019 På baggrund af et EU-udbud tildeles fire operatører kontrakt som exit-operatører inden for rammerne af innovationsmiljøordningen og skal i de kommende år administrere og afvikle statens engagement i cirka 300 virksomheder
Informationsdag om de næste store europæiske forskningsfaciliteter
Publiceringsdato 26. juli 2019 European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI) skyder den 25. september 2019 processen i gang mod en ny strategi, som skal sætte retning for de europæiske landes fremtidige samarbejde om opbygning af nye store forskningsinfrastrukturer.
Målret innovationsindsatsen mod de innovationsmodne virksomheder
Publiceringsdato 11. juli 2019 Sådan lyder en af de anbefalinger, som Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har givet til regeringen og Folketinget. Læs rådets årsrapport for 2018, der bl.a. sammenfatter resultaterne af rådets projekter om forskerkarrierer og målgrupper for den fremtidige innovationsfremmeindsats.
Vil du deltage i et af de 40 nye COST forskernetværk?
Publiceringsdato 05. juli 2019 Danske forskere og virksomheder kan nu søge om at blive danske repræsentanter i et af de 40 nye forskernetværk under organisationen COST. Emnerne spænder fra borgerinddragelse i byudvikling over forsknings-samarbejde med Kina til bedre drikkevandskvalitet. Søg senest den 2. september 2019.
Danish Clusters ApS vinder kontrakt om drift af Cluster Excellence Denmark
Publiceringsdato 03. juli 2019 Danish Clusters ApS tildeles kontrakt i forhold til drift af Cluster Excellence Denmark, der er supportfunktion for danske innovationsnetværk og klynger. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte samt Erhvervsstyrelsen (på vegne af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse) har gennemført EU-udbuddet
Videnskabsetisk Komité søger nyt medlem
Publiceringsdato 02. juli 2019 Har du lyst til at indgå i kvalificerede debatter om videnskabsetik og sundhedsvidenskabelig forskning? Så er der en stilling ledig som medlem af National Videnskabsetisk Komité.
EU klar med millioner til forsknings- og innovationsprojekter i 2020
Publiceringsdato 02. juli 2019 Horizon 2020, EU’s program for forskning og innovation, lakker mod sin afslutning. I 2020 er der dog fortsat millioner af euro, som skal uddeles til europæiske forsknings- og innovationsprojekter. EU har netop offentliggjort de opdaterede arbejdsprogrammer, som nu rummer de konkrete opslag for 2020.
Nye midler til nordiske forskningsinfrastruktur-hubs
Publiceringsdato 01. juli 2019 NordForsk har afsat i alt 17 millioner norske kroner, der kan søges af nordiske universitetspartnerskaber med frist den 22. oktober 2019
To danske universiteter er udvalgt til initiativet Europæiske Universiteter
Publiceringsdato 01. juli 2019 Københavns Universitet og Aalborg Universitet bliver en del af et nyt samarbejde i 17 nye Europæiske Universiteter, som skal være drivkraft bag et styrket samarbejde om forskning og uddannelse i Europa.
DFiRbrief 16: Danmark har brug for en teknologipolitik
Publiceringsdato 06. juni 2019 Der er en forventning om, at teknologi vil blive en væsentlig del af løsningen på de globale udfordringer. Det store spørgsmål er, hvordan det kommer til at ske. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) konstaterer i DFiRbrief 16, at Danmark har brug for en teknologipolitik.
Konkurrence for erhvervsskoleelever: Fortæl om dit praktikophold i udlandet
Publiceringsdato 29. maj 2019 Skyd en 3-minutters film, eller skriv en god historie om dit praktikophold i udlandet og deltag i Styrelsen for Forskning og Uddannelses PIU-konkurrence. Der er præmier på op til 7.000 kroner til de bedste historier og film.
EU søger stærke eksperter til fem nye Mission Boards
Publiceringsdato 20. maj 2019 Horizon Europe, EU’s næste rammeprogram for forskning og innovation rummer blandt andet fem missioner. Udformningen af dem kan du nu blive en del af, da Europa-Kommissionen søger eksperter til at hjælpe med at formulere missionerne. Ansøgningsfrist den 11. juni 2019.
Opslag om projektmidler vedrørende fastholdelse af internationale studerende i Danmark
Publiceringsdato 16. maj 2019 Styrelsen for Forskning og Uddannelse publicerede 1. maj et opslag om projektmidler vedrørende fastholdelse af internationale studerende i Danmark.
Udbud af Cluster Excellence Denmark – supportfunktion for danske innovationsnetværk og klynger
Publiceringsdato 09. maj 2019 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Erhvervsstyrelsen på vegne af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har den 8. maj 2019 offentliggjort et fælles udbud om etablering og drift af "Cluster Excellence Denmark", der skal være en supportfunktion for danske innovationsnetværk og klynger.
Ny analyse: Danmark får store forskningsgevinster ud af medlemskab af internationale forskningsinfrastrukturer
Publiceringsdato 02. maj 2019 De otte internationale faciliteter, som Danmark er medlem af, giver danske forskere adgang til unikke eksperimentelle faciliteter, og der er en meget høj videnskabelig impact knyttet til medlemskaberne.
Big Science Business Forum 2018 vinder konferencepris
Publiceringsdato 01. maj 2019 Uddannelses- og Forskningsministeriet var i 2018 vært for Big Science Business Forum 2018 – BSBF2018. Ved Københavns Kongres og Event Award 2019 i går aftes blev konferencen kåret som "Årets vært for den kongres, der succesfuldt har skabt nye partnerskaber og netværk".
Politisk boost til Danmarks kreative erhverv
Publiceringsdato 01. maj 2019 De kreative erhverv skal fortsat være stærke og sætte deres betydelige aftryk på samfundsøkonomien.
Åbent opslag efter medlem til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond
Publiceringsdato 01. maj 2019 Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder forslag til nyt medlem til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond - fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation.
Ny talentpulje er nu åben for ansøgninger
Publiceringsdato 30. april 2019 Nu kan alle videregående uddannelsesinstitutioner søge om støtte til talentaktiviteter under regeringens talentudspil ”Nye muligheder til de dygtigste”.
Udvalg: Brug for større fokus på undervisning og forskningsformidling på universiteterne
Publiceringsdato 30. april 2019 Forskerne skal i højere grad anerkendes for mere end videnskabelige artikler og citationer. Det mener udvalget for bedre meritering, som nu kommer med 11 anbefalinger til en bedre meriteringsstruktur, så der blandt andet kommer mere fokus på undervisningen.
Fælles ambition om styrket kvalitet i praktikken for fremtidens pædagoger
Publiceringsdato 29. april 2019 Professionshøjskolerne, KL og Uddannelses- og Forskningsministeriet er enige om at styrke grundlaget for det gode praktikforløb for de pædagogstuderende. Ambitionen er at løfte kvaliteten i praktikforløbet.
Nye sikkerhedskrav ved civile raketopsendelser
Publiceringsdato 24. april 2019 Selvom antallet af civile raketaktiviteter stadig er få, så er omfanget steget, og sikkerhedsrisikoen er for stor. Regeringen indfører derfor nye krav til civile raketopsendelser.
Udbud af exit-operatører til innovationsmiljøerne
Publiceringsdato 17. april 2019 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har den 17. april 2019 offentliggjort udbud om at varetage opgaven som exit-operatør, således at staten kan afslutte sit engagement i innovationsmiljøordningen.