Gå til indhold

Pressemeddelelser 2014

Her kan du se samtlige pressemeddelelser fra 2014
Viser 1-79 af 79 resultater
Ti bud på mere mønsterbrud

Mønsterbryderkorpset har givet uddannelses- og forskningsministeren ti konkrete anbefalinger til, hvordan de videregående uddannelser kan tiltrække og fastholde flere unge fra ikke-uddannelsesvante hjem.

Drengene efter pigerne

Drengene halter længere og længere efter pigerne, når det kommer til, hvor stor en andel af en ungdomsårgang, der forventes at tage en videregående uddannelse. Flere drenge skal finde vej ind i det videregående uddannelsessystem, understreger uddannelses- og forskningsministeren.

Vi har brug for en samfundsengageret og socialt ansvarlig forskning

Forskning må ikke foregå i et lukket kredsløb isoleret fra resten af samfundet. Vi har alle et ansvar for, at der forskes til fælles bedste. På en konference torsdag sættes der fokus på, hvordan borgerne kan inddrages i de væsentlige problemstillinger, som forskning og ny teknologi medfører.

26 millioner kroner uddelt til forskning i folkeskolen

11 nye forskningsprojekter inden for grundskoleforskning har modtaget bevillinger på i alt 26 millioner kroner fra Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning til at udvikle ny viden om læring, pædagogik og undervisning i folkeskolen.

Danmark øger investeringen i rummet

Danmark bidrager med 313 millioner til Den Europæiske Rumorganisations programmer inden for blandt andet jordobservation og deltagelse på Den Internationale Rumstation.

Det Frie Forskningsråd får 24 nye medlemmer i 2015

Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen har udpeget 24 nye medlemmer til Det Frie Forskningsråds faglige råd. Endvidere genudpeges 12 siddende medlemmer for yderligere to år.

Enighed om overgangsordning for supplering

En række studerende er ikke i tide blevet bekendt med de nye regler for supplering inden ansøgning om optagelse på en kandidatuddannelse. Forligspartierne bag universitetsloven vil nu indføre en overgangsordning, så ingen studerende kommer i klemme.

Forskning skal kunne bruges i folkeskolen

Der er behov for mere praksisnær pædagogisk forskning, som kan bruges af lærerne i det daglige arbejde. Derfor bør skoleforskningen koordineres bedre. Forum for Koordination af Uddannelsesforskning kommer med ti anbefalinger til at understøtte bedre skoleforskning.

Fremtidens forskning til debat

Mere end 100 centrale forskningsaktører debatterer emner som forskningsfinansiering, talenthåndtering og forskernes deltagelse i samfundsdebatten under Forskningsmødet 2014.

Ny kodeks skal sikre tillid og troværdighed i dansk forskning

Dansk forskning skal udøves i en kultur, der bygger på ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed som anerkendte standarder for god videnskabelig praksis. En national adfærdskodeks for integritet i dansk forskning er nu færdig.

Fælles fodslag mellem minister og universiteter

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og Danske Universiteter er nået til enighed om et fælles grundlag for, hvordan optaget på nogle universitetsuddannelser i Danmark skal tilpasses, så færre unge uddannes til arbejdsløshed.

Iværksætterlysten spirer på universiteterne

Studerende og nyuddannedes lyst til at iværksætte er steget markant gennem det sidste årti. Halvdelen af iværksætterne med en kandidatuddannelse er kvinder.

Det Frie Forskningsråd styrker dansk forskning

Ny evaluering understreger Det Frie Forskningsråds betydning for danske forskertalenters udviklingsmuligheder og dansk forsknings stærke internationale placering.

Tre nye medlemmer af InnovationsFonden

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har udpeget tre nye medlemmer til bestyrelsen for InnovationsFonden.

Flere skal uddannes til job

Regeringen vil flytte rundt på antallet af studiepladser på de videregående uddannelser, så flere starter på en uddannelse med gode udsigter til job.

Udvalg skal fremtidssikre de danske design- og arkitektuddannelser

Dansk design og arkitektur er bredt anerkendt og vigtigt for dansk økonomi. Men mange nyuddannede arkitekter og designere går ledige. Derfor har regeringen nedsat et udvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan vi fremtidssikrer de videregående kunstneriske uddannelser.

Sofie Carsten Nielsen præsenterer Mønsterbryderkorps

Hvordan tiltrækker og fastholder de videregående uddannelser flere unge fra uddannelsesfremmede hjem? Uddannelses- og forskningsministeren har nedsat et mønsterbryderkorps, som skal komme med ideer og inspirere.

Byggeriet af verdens største mikroskop går i gang

Uddannelses- og forskningsministeren tager sammen med sin svenske ministerkollega første spadestik til mikroskopet European Spallation Source, ESS, i Lund. Pressen er velkommen.

Regeringen afsætter 1,2 milliarder ekstra til uddannelse

Regeringen afsætter 1,2 milliard kroner ekstra til uddannelse på årets finanslovsforslag. Pengene skal sikre, at kvaliteten fortsat er helt i top, når det rekordhøje optag på de videregående uddannelser indfinder sig på uddannelsesinstitutionerne.

Flere danske virksomheder benytter sig af GTS-net i 2013

Efter en årrække med et faldende antal danske kunder, var der fra 2012 til 2013 en stigning i kundetallet fra 19.216 kunder i 2012 til 19.890 kunder i 2013. Det ses i det netop udkomne performanceregnskab for GTS-net.

Uddannelser rettet mod det private erhvervsliv stadigt mere populære

Rekordmange har søgt ind på en videregående uddannelse i 2014. Det er især uddannelser rettet mod de private erhverv, der oplever stigende popularitet. Det er afgørende for Danmark, da flere uddannede i fremtiden skal finde job i private virksomheder, fastslår uddannelses- og forskningsministeren.

Rekordsøgning til de videregående uddannelser igen i år

Søgningen til de videregående uddannelser slår endnu en gang rekord med over 91.000 ansøgere. Den store opgave er at sikre videregående uddannelser af højeste kvalitet, der fører til job, fastslår uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.

Innovationsmiljøerne hjælper flere vækstvirksomheder i gang

I 2013 hjalp innovationsmiljøerne 68 nye virksomheder til verden og rejste 100 millioner kroner mere fra private investorer end i 2012. Men de gode resultater må ikke blive en sovepude, for innovative virksomheder er nøglen til vækst og job, understreger uddannelses- og forskningsministeren.

Politisk aftale om stipendieprogram for kloge hoveder fra udlandet

Som led i 'Aftale om en vækstpakke' er regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti enige om et forsøg med et nyt stipendieprogram, der skal tiltrække særligt talentfulde udenlandske studerende til Danmark.

Alle skal have gratis adgang til forskningsresultater

Det skal være gratis at læse alle videnskabelige artikler fra danske forskningsinstitutioner. Uddannelses- og forskningsministeren offentliggør i dag en ny strategi for fri adgang til forskningsresultater, der vil styrke kvaliteten af forskningen og den offentlige service.

Uddannelser skal tiltrække flere unge fra hjem uden klaver

De videregående uddannelser skal i langt højere grad tiltrække unge fra familier uden tradition for uddannelse. Det er et af målene i de kontrakter, uddannelses- og forskningsministeren indgår med uddannelsesinstitutionerne som led i en større indsats for at få flere mønsterbrydere på uddannelserne.

Rekordmange opfindelser på universiteterne i 2013

Danske forskere kunne præsentere rekordmange nye opfindelser i 2013, viser nye tal. De mange nye opfindelser fører til udvikling hos virksomhederne og flere job i Danmark, fastslår uddannelses- og forskningsministeren.

Nu går startskuddet til videnskabens olympiske lege i København

Årets videnskabsbegivenhed på dansk grund åbner i weekenden, når over 4.500 deltagere samles til EuroScience Open Forum 2014 i Carlsberg Byen i København. Samtidig får danskerne rig mulighed for at lade sig fascinere af den nyeste forskning under den gratis festival Science in the City.

Det Frie Forskningsråd uddeler 220 millioner til topforskere

27 forskere modtager Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-bevillinger. Pengene gives til udforskning af vigtige grundvidenskabelige problemstillinger inden for sundhed, natur og teknologi samt humaniora og samfundsvidenskab.

Kvindelige forskere vil til tops

Overvældende mange har søgt om en bevilling fra Det Frie Forskningsråds nye YDUN-program for kvindelige forskere. Uddannelses- og forskningsministeren vil nu afdække og udbrede initiativer, der styrker ligestillingen i forskningsmiljøerne og sikrer bedre udnyttelse af talenterne.

Danske virksomheder får mest ud af forskningskroner i Norden

Danske virksomheder opnår en større gevinst af investeringer i forskning og udvikling end virksomheder i de øvrige nordiske lande, viser ny analyse. Virksomhedernes evne til at udvikle nyt er med til at skabe arbejdspladser og styrke vores velfærd, understreger uddannelses- og forskningsministeren.

Vikarierende særlig rådgiver

Lisbet Møller Nielsen ansættes i et vikariat som særlig rådgiver for uddannelses- og forskningsministeren.

Postnummeret afgør unges uddannelse

Flertallet af de unge nord for København vil tage en videregående uddannelse, mens markant færre unge i Danmarks yderkommuner vil søge mod uddannelserne. Det viser Profilmodel 2012. Postnummeret skal ikke afgøre uddannelsesniveau, understreger uddannelses- og forskningsministeren.

En milliard kroner til voksen- og efteruddannelse

Regeringen, LO og DA er blevet enige om udmøntningen af en milliard kroner til bedre voksen- og efteruddannelse, der skal skabe stærke virksomheder og gode job. Der afsættes 355 millioner kroner til videregående voksen- og efteruddannelse.

Tre milliarder kroner til Danmarks Grundforskningsfond

Danmarks Grundforskningsfond skal fortsat støtte banebrydende forskning i den absolutte verdenselite. I den kommende vækstpakke vil regeringen afsætte tre milliarder kroner til nye forskningscentre.

Markant flere søger erhvervsakademiuddannelser via kvote 2

Med fem procent flere ansøgere til de videregående uddannelser via kvote 2 i år i forhold til 2013 er rekorden slået på ny. Erhvervsakademiuddannelserne fører an med en stigning på 17 procent. Uddannelses- og forskningsministeren opfordrer uddannelsesinstitutionerne til at optage flere via kvote 2.

Uddannelsesmødet 2014 - Startskud til forandring

Hvordan bliver danske videregående uddannelser blandt de bedste i verden? Det skal 130 repræsentanter fra det danske uddannelsesmiljø diskutere og finde bud på, når de samles i et døgn den 28.-29. april.

Litteraturprofessor modtager Forskningskommunikationsprisen 2014

Uddannelses- og Forskningsministeriets forskningskommunikationspris tildeles i år litteraturprofessor Anne-Marie Mai, Syddansk Universitet, for hendes væsentlige bidrag til formidlingen af dansk litteratur og kultur i både akademiske sammenhænge og i den bredere offentlighed.

Tre døgn fyldt med forskning – for alle

Alle er velkomne, når Forskningens Døgn 24., 25. og 26. april inviterer til mere end 400 arrangementer på hospitaler, museer, universiteter, biblioteker og gader og stræder over hele landet.

Regeringen satser på udenlandske topstuderende

Danmark skal tiltrække flere dygtige udenlandske studerende og få dem til at blive her efter endt uddannelse. Det er et af hovedmålene i regeringens nye handlingsplan for Danmark som et attraktivt uddannelsesland for udenlandske talenter.

Erhvervslivet skal investere mere i forskning

Det offentlige har øget sine investeringer i forskning og udvikling med syv procent. Til gengæld er erhvervslivets investeringer kun steget marginalt. Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen ser gerne, at de private virksomheder bliver mere ambitiøse og investerer mere.

Kvalitet i uddannelserne frem for kvantitet

Flere unge opnår en videregående uddannelse, og flere opnår en kandidatuddannelse. Det viser Profilmodel 2012. Forskellen mellem unge med anden etnisk baggrund og dansk herkomst er næsten udlignet. Til gengæld halter drengene stadig langt efter pigerne.

Skærpede adgangskrav på læreruddannelsen hæver niveauet

Lærerstuderendes motivation, studieegnethed og faglige niveau er styrket med optagelsessamtaler, der sorterer umotiverede ansøgere fra. Det viser en ny evaluering. Samtalerne udfordrer ansøgerne på spørgsmålet, om det virkelig er læreruddannelsen og en karriere som lærer, de vil.

Bestil en af Danmarks skarpeste hjerner

I anledningen af Forskningens Døgn får danskerne en unik chance for at invitere nogle af Danmarks skarpeste hjerner på besøg i foreninger, på skoler eller derhjemme - helt gratis.

Overrækkelse af EliteForsk-priserne 2014

INVITATION TIL PRESSEN: H.K.H. Kronprinsesse Mary og uddannelsesminister Morten Østergaard overrækker priser til nogle af Danmarks dygtigste forskere. Repræsentanter for medierne inviteres til at deltage i arrangementet.

Elever vinder 50.000 kroner for løsning på klimaudfordring

Elever fra hele landet har konkurreret om prisen for den bedste løsning i innovationskonkurrencen Danmarks Design to Improve Life Udfordring. Dette års vinder blev 2. S fra Aarhus Katedralskole for deres drænflise.

Sundhedsuddannelser skal matche fremtidens arbejdsmarked

Regeringen vil kortlægge kvalitet og relevans i de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser i forhold til fremtidens arbejdsmarked. Kortlægningen skal danne afsæt for en drøftelse af behov for justering af uddannelserne.

Handlinger tilknyttet webside