Gå til indhold

Nyheder 2020

Her finder du alle nyheder fra 2020.
Viser 1-90 af 110 resultater
Politisk aftale om nyt program for Erasmus+ 2021-2027

Europa-Kommissionen har meldt ud, at der er indgået en politisk aftale om det nye program for Erasmus+ 2021-2027. Med et budget på over 26 milliarder euro vil det nye program være mere inkluderende og internationalt, men også mere digitalt og grønnere.

Ny aftale forlænger SU-lånemulighederne og forhøjelse af SU-fribeløb

Regeringen og en række af Folketingets partier har i en ny aftale besluttet, at uddannelsessøgende også i februar 2021 kan få udvidede SU-lån. Desuden videreføres muligheden for forhøjet fribeløb for uddannelsessøgende, der deltager i COVID-19-beredskabet.

Nyt arktisk partnerskab på rumområdet

26 danske, færøske og grønlandske vidensinstitutioner, virksomheder og myndigheder samler sig nu i et nyt partnerskab - Kongeriget Danmarks Partnerskab for Rum i Arktis. Partnerskabets vision er i fællesskab at anvende, etablere og udvikle rumbaserede løsninger i Arktis.

Tidlig julegave til Europas bedste forskere og innovatører

Tidligt fredag morgen den 11. december blev Rådet og EU-Parlamentet enige om fordelingen af 707 milliarder kroner til visionær forskning og innovation de næste syv år. Aftalen afventer nu blot den formelle vedtagelse i både Rådet og EU-Parlamentet, før den milliardstore julegave kan tages i brug.

Flere videregående uddannelser omfattes af de yderligere restriktioner

Yderligere 31 kommuner bliver nu omfattet af COVID-tiltagene, der blev udmeldt den 7. december. Det drejer sig om alle kommuner i Region Sjælland og Region Midtjylland samt kommunerne Aalborg, Vejle, Fredericia og Middelfart. Dermed vil de skærpede restriktioner gælde for i alt 69 kommuner.

Yderligere restriktioner på videregående uddannelser i flere dele af landet

Fra den 9. december bliver der indført yderligere restriktioner på videregående uddannelser i 20 nye kommuner, så restriktionerne gælder for i alt 38 kommuner fordelt over hele landet. Samtidig forlænges de nationale restriktioner på uddannelsesområdet til den 28. februar 2021.

Guide til samarbejde med Israels førende økosystem i fødevareteknologi

Innovationscenteret i Tel Aviv har undersøgt mulighederne for øget samarbejde om fødevareteknologi med Israel. Landet har en unik adgang til talent og et særligt aktørlandskab inden for fødevarer og landbrug. I en ny rapport kortlægges indgangsvinklerne for danske aktører.

Dansk forskning er trukket i den grønne førertrøje

Ny analyse af dansk grøn forskning viser, at der både bliver mere grøn forskning, og at den har høj videnskabelig gennemslagskraft. Mere end hver fjerde danske videnskabelige publikation inden for grøn forskning er på verdensplan blandt de ti procent mest citerede.

Stor interesse for den digitale konference 'Danmark i Europa'

Konferencen ’Danmark i Europa: fælles fremtid – fælles løsninger’ giver forskere, undervisere, studerende, virksomheder m.fl. et indblik i de støttemuligheder, som det europæiske samarbejde giver Danmark. 1.500 personer har allerede tilmeldt sig, men der er plads til flere den 25. og 26. november.

Tal om forskning og innovation 2019 er offentliggjort

Danske forskere og virksomheder modtog i 2019 konkurrenceudsatte forsknings- og innovationsmidler for godt 3,4 milliarder kroner fra Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Frie Forskningsfond og Danmarks Innovationsfond.

DFiRbrief 22: Lad os lære af coronaen

DFiR deler i dette brief erfaringer fra corona-håndteringen i Danmark, de nordiske lande og Europa. DFiR peger også på udfordringer med forskningsbaseret rådgivning og kommunikation i samfundskriser - og briefet introducerer DFiR's konference den 24. november kl. 13-16 2020 om netop det emne

Astronauter har beboet den internationale rumstation i 20 år

I dag for 20 år siden ankom de første astronauter til den internationale rumstation. Siden har astronauter fra blandt andet USA, Rusland og Europa – herunder Danmark, samt forskellige rumturister, besøgt rumstationen og gennemført tusindvis af videnskabelige forsøg.

Magasinet EUindblik ser grønt

I dette nummer af EUindblik er temaet grønt. Magasinet sætter fokus på mulighederne i det seneste store grønne opslag i Horizon 2020, hvor EU har afsat 7,5 milliard kroner til grøn forskning og innovation. Magasinet præsenterer visionerne bag opslaget og giver tips og tricks til din ansøgning.

Israelske erfaringer kan udvikle civil cybersikkerhed i Danmark

På 10 år er Israel blevet en førende nation inden for civil cybersikkerhed. Det er sket gennem en stærk prioritering og massive investeringer. En ny outlook-rapport fra det danske innovationscenter i Tel Aviv analyserer udviklingen og ser på hvordan den kan inspirere cybersikkerhed i Danmark.

Udvidede muligheder for SU-lån bliver genoptaget

Som følge af COVID-19-restriktionerne får studerende og elever en økonomisk håndsrækning. Det sker ved, at de udvidede SU-lånemuligheder genoptages. Desuden får universiteterne et tilskud på 18 millioner kroner til at forlænge ph.d.-forløb. Endelig får Omstillingsfonden tilført 10 millioner kroner.

Krav om delvist brug af mundbind på uddannelsesinstitutioner

Fra torsdag den 29. oktober bliver der indført krav om delvist brug af mundbind på alle uddannelsesinstitutioner. Det sker på grund af den seneste tids alvorlige stigning i antallet af COVID-19-smittede herhjemme.

Bliv sendelektor i dansk sprog og kultur fra efteråret 2021

På over 60 universiteter verden over foregår der undervisning og forskning i dansk sprog, litteratur og danske samfundsforhold. 26 universiteter har via Lektoratsordningen ansat sendelektorer, der underviser i dansk.

Bidrag til nye målsætninger i Danmarks nationale strategi for rummet

Uddannelses- og forskningsministeren har igangsat en opdatering af målsætningerne i Danmarks nationale rumstrategi. De nye målsætninger skal indfange rumområdets betydning for den grønne omstilling og andre aktuelle samfundsudfordringer. Frist for at indsende bidrag er 29. oktober 2020.

Ekspertgruppe klar med rapport om karakterskala

Regeringen nedsatte i foråret en ekspertgruppe, der skulle se på fordele og ulemper ved modeller for en ændret karakterskala. Ekspertgruppens rapport er nu klar.

Tilfredshed med kommunikationsindsatsen om Horizon 2020

Brugerne er godt tilfredse, når det kommer til Styrelsen For Forskning og Uddannelses kommunikation om EU’s forskningsprogram, Horizon 2020. Det viser ny undersøgelse. I undersøgelsen kommer brugerne også med input til den kommende indsats om det nye forskningsprogram, Horizon Europe.

Danske vandeksperter kan hjælpe Sydkorea

Selvom det regner meget i Sydkorea, er der stor mangel på vand. Så stor, at det kan sammenlignes med flere afrikanske lande. En ny outlook-rapport fra Innovation Center, Seoul undersøger, hvordan danske vandeksperter kan hjælpe Sydkorea med ambitionen om at blive en af verdens smarteste vandnationer

Danmark går ind i den europæiske brintalliance

Regeringen vil gå forrest i EU’s grønne omstilling og fremme brint, som fremstilles på vedvarende energi og Power to X-teknologier. Danmark er derfor med i EU’s nye Brintalliance.

Samspil med sektoren munder ud i dansk indspil til EU

De sidste brikker i det store puslespil om Horizon Europe, EU’s næste store forsknings- og innovationsprogram, er ved at falde på plads. Samtidig lægges brikkerne til de første arbejdsprogrammer og opslag, som skal være klar til ansøgerne i 2021. Sektoren er med til at præge det færdige billede.

Webinarrække: Bliv en ørn til afrapportering i Horizon 2020

Er du i tvivl om dokumentationskrav for projektomkostninger, beregning af personaleomkostninger og betingelserne for at bruge underleverandører i Horizon 2020? Så deltag i vores webinarrække dette efterår og få styr på, hvordan du afrapporterer i praksis.

Education at a Glance 2020

Årets udgave af OECD-publikationen Education at a Glance er offentliggjort i dag.

Muligheden for forhøjede SU-lån er nu udløbet

Den ekstraordinære mulighed for at optage forhøjede SU-lån i forbindelse med COVID-19 er udløbet pr. 31. august 2020 ligesom en stor del af de øvrige hjælpepakker.

Har du input til evalueringen af pædagoguddannelsen?

I forbindelse med den igangværende evaluering af pædagoguddannelsen har Uddannelses- og Forskningsministeriet oprettet en postkasse, hvor interesserede med viden om uddannelsen kan komme med input til evalueringen.

Nyhedsbrevet går på sommerferie

Nyhedsbrevet fra Uddannelses- og Forskningsministeriet går på sommerferie og udsendes ikke fra 11. juli til 26. juli 2020.

Kompetencemål for læreruddannelsen bliver revideret

Læreruddannelsens mål for de studerendes læringsudbytte – de såkaldte kompetencemål – bliver 1. august ændret, så de ikke længere indeholder henvisninger til konceptet ”læringsmålstyret undervisning”.

Afstandskrav på videregående uddannelser kan fraviges

Fra august bliver det muligt for de videregående uddannelsesinstitutioner at fravige den generelle anbefaling om at holde minimum en meters afstand mellem studerende i samme gruppe. Det skal give institutionerne mulighed for at tilrettelægge undervisningen på en mere hensigtsmæssig måde.

Innovationsfonden får nye bestyrelsesmedlemmer

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har udpeget fire nye bestyrelsesmedlemmer og genudpeget et medlem til Innovationsfondens bestyrelse. De nye bestyrelsesmedlemmer skal bl.a. styrke fondens evne til at medvirke til den grønne omstilling.

Nyt DFiR sætter kurs og retning

Et nyt Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) tiltrådte, da corona-krisen brød ud. Krisen har vist, at forskning og innovation er afgørende for udvikling af nye løsninger. Nu sætter DFiR kurs og retning for de mest centrale emner for dansk FoU

Ministre rækker ud til landets studenter

Der er god grund til at holde ekstra øje med e-posten, hvis man bliver eller er blevet student her til sommer. Årets studenter kan nemlig forvente brev fra to ministre med en opfordring om at søge mod uddannelse, og hvordan de kan få hjælp.

Giv dit besyv med om udfordringerne for hav- og ferskvandsområder

Sunde hav- og ferskvandsområder er en ud af fem såkaldte ”missioner” i det næste EU-rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, der starter i 2021. Men hvilke udfordringer er de største og mest relevante, som missionen bør tage livtag med? Giv dit besyv med via ny brugerundersøgelse.

Ny uddannelse til færgenavigatør åbner for studerende til sommer

Marstal Navigationsskole udbyder fra skoleåret 2020/21 en helt ny uddannelse til færgenavigatør rettet mod sejlads af mindre danske indenrigsfærger. Uddannelsen skal køre som forsøg i to år og appellere til unge, der har særligt mod på en karriere i danske farvande.

Årets sidste ansøgningsrunde for EUopSTART

Der er nu åbent for årets sidste runde af ansøgninger til EUopSTART, der dækker halvdelen af udgifterne til en EU-ansøgning. Puljen er åben for ansøgninger til bl.a. EU’s fem nye corona-opslag, de kommende Green Deal opslag samt opslag i Horizon Europe, som offentliggøres før 3. november 2020.

Styrelser får ny adresse

Uddannelses- og Forskningsministeriets to styrelser flytter ved udgangen af maj fra Bredgade til Haraldsgade i København.

Hvilke teknologier skal trække Danmark i gang efter coronakrisen?

Fra i dag og i de kommende uger kan man på www.bedreinnovation.dk give input til, hvilken ny viden der kan være med til at kickstarte virksomhederne i slipstrømmen på corona. Idéerne spilles ind i de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutters arbejde de kommende år.

Retningslinjer for delvis genåbning af forskningslaboratorier

Som en del af den politiske aftale om at udvide første fase af genåbningen af Danmark, er det besluttet at indlede en delvis genåbning af forskningslaboratorierne på landets universiteter. Nu er retningslinjerne fastlagt.

Studerende fra syv sundhedsfaglige uddannelser kan vende tilbage til studiet

I forlængelse af regeringens udmelding om at genåbne udvalgte samfundskritiske sundhedsuddannelser for så vidt angår studerende på sidste del af uddannelserne, har uddannelses- og forskningsministeren besluttet, at syv sundhedsfaglige uddannelser kan gennemføre en kontrolleret genåbning.

Ny taskforce skal se på studerendes praktik

Mange studerende får i denne tid afbrudt deres praktik på grund af situationen med Covid-19. Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har nedsat en taskforce, der skal finde løsninger.

Ny Outlook fra innovationscentrene i Silicon Valley og Boston

Hvilke muligheder åbner der sig ved digitalisering af videregående uddannelse og forskning? Og hvilke udfordringer er det forbundet med? Det stiller de danske innovationscentre i Boston og Silicon Valley skarpt på i den nyeste outlook-rapport.

Ny portal for de nationale forskningsinfrastrukturer

I dag lancerer Uddannelses- og Forskningsministeriet en ny portal for de nationale forskningsinfrastrukturer finansieret af ministeriet. Den skal give forskere, studerende og virksomheder et overblik over, hvordan de kan få adgang til forskningsinfrastrukturerne.

Yderligere udsættelser af forskningsinfrastrukturfrister

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har besluttet at udsætte fristerne for forslag til forskningsinfrastrukturroadmaps yderligere. Fristen for afrapporteringer på forskningsinfrastrukturbevillinger er også udsat.

Open Access – tæt på årets mål

Antallet af videnskabelige artikler, der bliver gjort frit tilgængelige på internettet, er steget med 8 procentpoint - fra 44 procent til 52 procent – på et år

En international videnbalance

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) konstaterer overraskende i rapport "Viden kender ingen grænser”, at der er et mindre flow af viden ind og ud af Danmark, end forventet.

Vil du deltage i et af de 45 nye COST-forskernetværk?

45 nye internationale forskernetværk bliver nu finansieret af organisationen COST, The European Cooperation in Science and Technology. Netværkene skal bane vejen for ny viden inden for udvalgte fagområder. Danske forskere og virksomheder kan søge om at deltage i et af de nye forskernetværk.

Handlinger tilknyttet webside