Gå til indhold

Nyheder 2017

Viser 1-60 af 176 resultater
Schweiz har både akademiske og praksisrettede universitetsuddannelser
Publiceringsdato 22. december 2017 Nyt fra Sekretariatet for Udvalg om bedre Universitetsuddannelser: I Schweiz læser en del universitetsstuderende deres bacheloruddannelse på deltid, mens de arbejder i en virksomhed.
Problembaseret læring forbereder studerende på arbejdslivet
Publiceringsdato 22. december 2017 Nyt fra Sekretariatet for Udvalg om bedre universitetsuddannelser: Problembaseret læring kobler teori og praksis og giver bedre læring, fortalte prorektor Inger Askehave, da Sekretariatet for Udvalg om bedre universitetsuddannelser besøgte Aalborg Universitet den 19. december 2017.
Her skal forskerne publicere for at opnå point
Publiceringsdato 20. december 2017 Universiteterne modtager en del af deres basismidler på baggrund af deres forskningsaktivitet. Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop offentliggjort de opdaterede lister over tidsskrifter, bogserier, konferenceserier og forlag, der udløser point i Den Bibliometriske Forskningsindikator.
Store muligheder for internationalt dronesamarbejde for danske forskere og virksomheder
Publiceringsdato 20. december 2017 De største lande er også de største på droneområdet. Det viser en ny kortlægning af de internationale muligheder for samarbejde inden for droneforskning. De danske innovationscentre har allerede flere initiativer i gang for at få udnyttet det store potentiale.
Nye rapporter: Sådan klarer Danmark sig i Horizon 2020
Publiceringsdato 15. december 2017 Danske forskere og innovative virksomheder henter milliarder af kroner i EU's forsknings- og innovationsprogrammer, Horizon 2020. Men hvordan går det egentlig inden for de forskellige programmer? To nye rapporter gør status og ser på Danmarks muligheder frem mod 2020.
Aftagerpaneler løfter uddannelsernes kvalitet og relevans
Publiceringsdato 15. december 2017 Nyt fra Sekretariatet for Udvalg om Bedre Universitetsuddannelser: Aftagerpaneler styrker uddannelsernes relevans for arbejdsmarkedet, og tværgående kandidatuddannelser løfter de studerendes muligheder for at få job, sagde ITUs rektor på møde med Universitetsudvalget.
Undervisere på universiteterne ønsker fokus på udvikling af den gode undervisning
Publiceringsdato 15. december 2017 Nyt fra Sekretariatet for Udvalg om Bedre Universitetsuddannelser: God undervisning skal udvikles løbende, sagde undervisere fra landets universiteter, som sekretariatet for Universitetsudvalget havde inviteret til en snak om fremtidens universitetsuddannelser.
Uddannelses- og Forskningsmødet 2018 om dannelse
Publiceringsdato 14. december 2017 Uddannelses- og forskningsministeren holder den 5.-6. april 2018 det årlige møde for ledelser og beslutningstagere på de videregående uddannelser og forskningsverdenen. Mødets tema er dannelse.
Virksomheder kan få penge til udvikling af ny dansk rumteknologi
Publiceringsdato 13. december 2017 De sidste fem år har det offentlige investeret 224 millioner kroner i 61 projekter, der laver ny rumteknologi eller anvender data fra rummet. Ny publikation giver et indblik i offentligt støttet teknologiudvikling med dansk deltagelse siden 2013.
Udvikling af ny kvalitetsmåling for de videregående uddannelser
Publiceringsdato 12. december 2017 Som en del af det nye bevillingssystem skal uddannelsernes kvalitet måles. Målingen skal baseres på velafprøvede udenlandske modeller og flere eksperter skal inddrages, så det bliver en solid måling af uddannelsernes kvalitet.
Flere kvindelige forskere på de danske universiteter
Publiceringsdato 11. december 2017 Universiteterne ansætter flere kvindelige forskere end tidligere, men mændene er stadig i overtal på forskergangene. Det viser Danmarks nye talentbarometer, som for første gang giver et samlet overblik over kønsfordelingen blandt forskerne på de danske universiteter.
Hjemmesiden Study in Denmark går i luften med nyt design
Publiceringsdato 08. december 2017 Flere end én million besøgende klikker hvert år på hjemmesiden Study in Denmark for at finde information om uddannelsesmuligheder i Danmark. Et nyt design på hjemmesiden gør det endnu nemmere for udenlandske studerende at finde svar på deres spørgsmål.
Danmark nyt medlem af FN’s rum-komite
Publiceringsdato 08. december 2017 Danmark får nu bedre mulighed for at følge med i og påvirke den internationale udvikling på rumområdet. FN’s generalforsamling har enstemmigt godkendt, at Danmark bliver medlem af FN-komiteen for fredelig udnyttelse af rummet.
DFiRbrief 9: Forskermobilitet i fokus
Publiceringsdato 08. december 2017 Flere forskningsmiljøer og virksomheder har haft gode initiativer og erfaringer med forskeres mobilitet mellem sektorer end vi har antaget, fremhæver Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) i sit DFiRbrief 9. Derfor sætter rådet fokus på forskellige bidrag til mobilitet.
BSBF2018: Europas største forskningsinfrastrukturer samlet under ét tag
Publiceringsdato 08. december 2017 Yderligere otte Big Science organisationer deltager på konferencen Big Science Business Forum 2018 (BSBF2018). Dermed samles Europas 17 største forskningsinfrastrukturer under ét tag for at fortælle om deres fremtidige investeringer. En unik mulighed for danske virksomheder.
Fem danske forskere modtager bevilling til nye netværk og samarbejder med sydkoreanske forskere
Publiceringsdato 05. december 2017 Fem danske forskere modtager i alt 750.000 kroner til at etablere nye netværk og samarbejder med sydkoreanske forskningsmiljøer.
Danmark modtager rekordstort antal forskningsbevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd
Publiceringsdato 05. december 2017 Danmark har modtaget ti forskningsbevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Selvom ti ikke lyder af meget, er der tale om meget prestigefyldte bevillinger og en dansk rekord.
Internationale forskernetværk øger markant chancen for Horizon 2020-bevilling
Publiceringsdato 04. december 2017 Ny undersøgelse viser, at ansøgninger til Horizon 2020 med afsæt i et internationalt forskernetværk finansieret af organisationen COST har en succesrate på 28 procent. Det er dobbelt så højt som det europæiske gennemsnit på omkring 14 procent og dermed et klogt springbræt til Horizon 2020.
Ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed skal gøre forskning reproducerbar og troværdig
Publiceringsdato 01. december 2017 Ifølge internationale studier kan forskning være på vej mod en troværdighedskrise, idet forskningsforsøg og -resultater ikke kan reproduceres. Problemet skal tages alvorligt og bør få opmærksomhed i forskningslandskabet, udtaler Hans Müller Pedersen, direktør i Styrelsen for Forskning og Uddannelse.
52 danske forskere modtager bevilling til nye internationale netværk og samarbejder
Publiceringsdato 30. november 2017 52 forskere modtager i alt 13,8 millioner kroner til at etablere nye netværk og samarbejder med udenlandske miljøer.
Slip uden om de typiske fejl i en Horizon 2020-ansøgning
Publiceringsdato 30. november 2017 Styrelsen for Forskning og Uddannelser har identificeret seks typer af fejl og mangler, som giver afslag til ansøgninger til Horizon 2020. Undersøgelsen af tidligere afslag skal hjælpe nye ansøgere med at undgå disse fejl og øge deres muligheder for finansiering fra Horizon 2020.
Fra næste år kan studerende kombinere erhvervskandidatuddannelse med fuldtidsjob
Publiceringsdato 30. november 2017 Flere studerende skal have tilknytning til arbejdsmarkedet. Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget, at universiteterne og de kunstneriske uddannelser kan oprette kandidatuddannelser på deltid. Det er vigtigt, at studerende kan prøve arbejdsmarkedet af, mens de lærer, siger Søren Pind.
Færre og bredere bacheloruddannelser i Finland
Publiceringsdato 29. november 2017 Nyt fra Sekretariatet for Udvalg om bedre universitetsuddannelser: I Finland har universiteterne mindsket antallet af indgange på universiteterne. De arbejder også med entreprenørskab i uddannelserne og deler viden og erfaringer med undervisning.
Europæiske lande enige om at lette anerkendelse af flygtninges kvalifikationer
Publiceringsdato 29. november 2017 De videregående uddannelsesinstitutioner bør udvise fleksibilitet, når de behandler optagelsesansøgninger fra flygtninge, der har mistet deres eksamensbeviser. Det understøtter en ny international henstilling vedtaget i Lissabonkonventions-komiteen.
Søren Pind giver sproguddannelser frihed til at afprøve nye ideer
Publiceringsdato 28. november 2017 Som tredje initiativ i Søren Pinds frihedspakke får uddannelsesinstitutionerne mulighed for at afprøve nye ideer med et nyt friuddannelsesforsøg, der kan gøre sproguddannelserne stærkere. Der skal ikke være hindringer for, at gode ideer kan blive til virkelighed, siger Søren Pind.
Halló! Islands Universitet søger ny lektor i dansk sprog
Publiceringsdato 28. november 2017 Danske lektorer i udlandet spiller en vigtig rolle for at udbrede et internationalt kendskab til dansk sprog og kultur. Islands Universitet (Háskóli Íslands) søger en ny lektor i dansk sprog. Ansøgningsfristen er den 22. december 2017
Tal om forskning og innovation 2016 er offentliggjort
Publiceringsdato 23. november 2017 I 2016 modtog danske forskere og virksomheder konkurrenceudsatte forsknings- og innovationsmidler for 4 milliarder kroner fra de tre store statslige forskningsfonde og Horizon 2020. I forhold til forskningsfinansiering er Horizon 2020 en stor spiller på linje med de statslige forskningsfonde.
Praktik i udlandet hitter blandt elever i erhvervsuddannelserne
Publiceringsdato 21. november 2017 Flere og flere elever rejser ud i verden under deres erhvervsuddannelse. Særligt er der fremgang blandt elever på landbrugsuddannelser og den pædagogiske assistentuddannelse, som i højere grad er begyndt at kigge til udlandet for inspiration.
Ny aftale skal bringe danske forskere endnu tættere på forskningsfaciliteten ESS i Lund
Publiceringsdato 21. november 2017 Mandag den 20. november 2017 blev en ny aftale mellem danske universiteter, European Spallation Source (ESS) og Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) underskrevet. Aftalen er en fælles erklæring om rammerne for et styrket samarbejde og videndeling mellem ESS og forskningsmiljøerne i Danmark.
Rummet skal på skoleskemaet
Publiceringsdato 21. november 2017 Rumfart og rummissioner skal være med til at vække børn og unges interesse for de natur- og tekniskvidenskabelige uddannelser. Derfor kan danske lærere nu blive inspireret til at bruge rummet i undervisningen ved hjælp af en række kurser og undervisningsforløb.
Elever vinder pris for at fortælle om deres praktikophold i udlandet
Publiceringsdato 20. november 2017 Elever fra Roskilde Tekniske Skole og NEXT Uddannelse København har fået prisen for bedste fortælling om et praktikophold i udlandet. Deres personlige beretninger om at rejse ud i verden for at blive klogere skal inspirere andre unge til at rejse ud.
Horizon 2020: Ny køreplan for tilskud
Publiceringsdato 14. november 2017 Europa-Kommissionen har offentliggjort en opdateret version af tilskudsaftalen med uddybende forklaringer og eksempler. Deltager du i igangværende projekter, eller er du med i budgetlægningen i ansøgninger til Horizon 2020, så brug den nye ’køreplan’ til at forstå og navigere i kontrakten med EU.
Astronaut Andreas Mogensen besøger danske gymnasier
Publiceringsdato 10. november 2017 ESA astronaut, Andreas Mogensen, skal i løbet af november besøge danske gymnasier og fortælle om rummets muligheder og om sit nye arbejde i Mission Control Center i Houston. Målet er at styrke elevernes kendskab til rummet og øge deres interesse for naturvidenskab og teknik.
26 millioner til innovation i genanvendelse og sikkerhed i forbindelse med Femern forbindelsen
Publiceringsdato 10. november 2017 Genanvendelse af tusinder af tons beton, længere levetid til milliard-anlæg og virtuel brandbekæmpelse skal skabe nye muligheder for danske virksomheder og løse store samfundsopgaver. Tre nye projekter med afsæt i Femern Bælt forbindelsen støttes med over 25 millioner på GTS-institutterne.
13,38 millioner kroner til ny forskningsinfrastruktur for kemisk biologi
Publiceringsdato 09. november 2017 Uddannelses- og forskningsministeren bevilger 13,38 millioner kroner til ny dansk forskningsinfrastruktur, som skal gavne dansk forskning i infektionssygdomme, multiresistente bakterier og udvikling af nye behandlingsformer mod kroniske sygdomme.
Opslag om støtte til rumaktiviteter, der kan skabe vækst og beskæftigelse i Danmark
Publiceringsdato 08. november 2017 Virksomheder og forskere har mulighed for at søge om støtte til aktiviteter, der bruger satellit- og rumteknologi til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Alle virksomheder kan komme i betragtning – ikke kun de klassiske rumvirksomheder.
Ny søgerunde: Støttebreve for deltagelse i teknologiudviklingsopgaver hos ESA
Publiceringsdato 08. november 2017 Danmark bidrager til at finansiere European Space Agency' s (ESA) løbende udbud af opgaver for teknologiudvikling. Det er muligt for danske virksomheder og institutioner at byde på disse teknologiudviklingsopgaver i fri konkurrence med tilbudsgivere fra andre ESA-medlemsstater.
Uddannelses- og Forskningsministeriet får ny visuel identitet
Publiceringsdato 06. november 2017 Vi ønsker en sammenhængende, slagkraftig og nærværende profil, derfor har vi videreudviklet vores visuelle identitet.
47 millioner euro til udveksling og samarbejde mellem de nordiske og baltiske lande
Publiceringsdato 02. november 2017 I 2017 deltog 3115 nordiske og baltiske institutioner og organisationer i uddannelsesprojekter med det populære Nordplus program. Nordisk Råd har d. 2. november 2017 godkendt, at programmet fortsætter frem til 2022 med en pulje på mere end 47 millioner kroner til nordiske og baltiske ansøgere.
Studerende ønsker belønning af god undervisning, nyt optagelsessystem og flere prøver
Publiceringsdato 02. november 2017 Nyt fra Sekretariatet for Udvalg om bedre universitetsuddannelser: Nyt optagelsessystem, løbende eksaminer og feedback samt anerkendelse af dygtige undervisere var blandt de studerendes ønsker til fremtidens universitetsuddannelser, da de mødtes med Universitetsudvalget.
Konference: Er forskningen i krise, når den ikke kan genskabes?
Publiceringsdato 01. november 2017 Hvad betyder det for forskningens troværdighed, hvis forskningsresultater ikke kan efterprøves og verificeres af andre? Det er et af de spørgsmål, der skal diskuteres på konferencen den 15. november 2017, hvor der sættes fokus på reproduktion af forskning.
Prominente talere åbner Big Science Business Forum 2018
Publiceringsdato 24. oktober 2017 12 prominente talere og et opdateret program er nu offentliggjort til den europæiske konference om investeringer på Big Science markedet: Big Science Business Forum 2018. Konferencen afholdes i København den 26.-28. februar 2018.
Nyt EU-Information: Opskriften på morgendagens forskere
Publiceringsdato 23. oktober 2017 Hvordan uddanner man morgendagens forskere? Magasinet EU-Information har hentet en række interessante bud på dette fra forskellige fremsynede ledere, der alle har det tilfælles, at de har modtaget millionbeløb i støtte fra EU til deres uddannelse af forskere. Læs det nye magasin som pdf.
Testede du Kulturnatten i Uddannelses- og Forskningsministeriet?
Publiceringsdato 17. oktober 2017 Uddannelses- og Forskningsministeriet inviterede alle nysgerrige på videnskabelig leg, tests og eksperimenter på årets Kulturnat. Flere end 4.000 deltog. Se video og billeder her.
FORSK2025: Nu skal kataloget tages i brug
Publiceringsdato 12. oktober 2017 På tirsdagens debatmøde om FORSK2025 lød der en fælles opfordring til organisationer, videninstitutioner, ministerier og politikere: Brug FORSK2025. Det er samfundets efterspørgsel efter forskning.
Sulten efter støtte til din forskning?
Publiceringsdato 11. oktober 2017 Så har vi den perfekte menu til dig. Til forret serverer vi et webinar med introduktion til Horizon 2020. Til hovedret får du et kursus i, hvordan du skriver en god ansøgning til Horizon 2020. Efter denne menu er du klar til at tage en bid af EU’s kage på ca. 30 milliarder euro.
Derfor skal du opleve Kulturnatten i Uddannelses- og Forskningsministeriet
Publiceringsdato 11. oktober 2017 Læs hvordan du overtaler vennerne, børnene, teenageren, manden, konen og din date til at besøge Uddannelses- og Forskningsministeriet på Kulturnatten 2017. Det er fredag den 13. oktober fra kl. 18-24.
Livslang læring står øverst på agendaen i Frankrig
Publiceringsdato 10. oktober 2017 Nyt fra Sekretariatet for Udvalg om bedre universitetsuddannelser: Frankrigs universiteter skal i højere grad anspore til livslang læring. Medlemmer fra sekretariatet var i sidste uge på studietur i Frankrig for at blive klogere på deres arbejde med fremtidens universitetsuddannelser.
Danmarks Frie Forskningsfond går i luften med ny hjemmeside
Publiceringsdato 09. oktober 2017 Danmarks Frie Forskningsfonds hjemmeside skal med nyt design øge brugervenligheden.
Konference: Europæisk uddannelsessamarbejde gennem 30 år
Publiceringsdato 04. oktober 2017 Styrelsen for Forskning og Uddannelse inviterer til konference om europæisk uddannelsessamarbejde med Erasmus+ i de danske institutioner. På konferencen sættes der fokus på effekterne af Erasmus+ og fremtidsperspektiver for det populære uddannelsesprogram. Det er gratis at deltage.
Årets sidste ansøgningsrunde til EUopSTART
Publiceringsdato 04. oktober 2017 EU offentliggør i disse dage de nye forsknings- og innovationsemner i Horizon 2020, som kan søges i 2018-20. Overvejer du at søge et konkret emne? Så få EUopSTART til at betale halvdelen af dine udgifter til ansøgningsarbejdet. Årets sidste frist for at søge EUopSTART er den 30. oktober 2017.
EU øremærker forskningsmidler for de næste tre år
Publiceringsdato 04. oktober 2017 EU har offentliggjort de første forsknings- og innovationsemner, der kan søges om støtte til de næste tre år. Emnerne er inden for Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT), Nano, Transport, Samfund og Fremtidens teknologier. De øvrige emner forventes klar den 8. oktober 2017.
Danmark og Sydafrika underskriver samarbejdsaftale om forskning
Publiceringsdato 03. oktober 2017 Ny samarbejdsaftale mellem Danmark og Sydafrika skal være med til at øge forskningssamarbejde og udveksling af viden mellem danske og sydafrikanske forskere, universiteter, virksomheder m.fl.
Danmark fejrer 50-året for medlemskab af det Europæiske Sydobservatorium
Publiceringsdato 03. oktober 2017 I 1967 blev Danmark medlem af det Europæiske Sydobservatorium (ESO), som udvikler og driver en række af verdens bedste observatorier. I går blev 50-året for dansk medlemskab fejret med deltagelse af blandt andet ESOs nye generaldirektør, Xavier Barcons.
Universiteterne arbejder med kvalitet på forskellig vis
Publiceringsdato 02. oktober 2017 Nyt fra Sekretariatet for Udvalg om bedre universitetsuddannelser: Der er mange måder at arbejde med kvalitetssikring på universiteterne. Det stod klart, da Universitetsudvalget fik besøg af tre uddannelsesledere fra universiteterne.
Meld en regel
Publiceringsdato 02. oktober 2017 Regler og love er med til at udstikke retning og skabe klare rammer for, hvad og hvordan ting skal gøres. Men regler kan også blive forældede eller unødvendigt komplicerede.
Humanistisk forskning vigtigere end nogensinde
Publiceringsdato 02. oktober 2017 Danmarks Frie Forskningsfond sætter fokus på humaniora som kilde til innovation, sammenhængskraft og refleksion i en ny publikation, der skal vise bredden og vigtigheden af humanistisk forskning i dagens samfund.
Danske landmænd elsker satellitter og GPS
Publiceringsdato 29. september 2017 Som første EU land nogensinde er der i Danmark indhentet tal om anvendelsen af satellitteknologi i landbruget. Tallene viser, at danske landmænd i stor stil brugersignaler fra rummet og højteknologiske løsninger til at få et større udbytte og bruge mindre gødning og sprøjtegift.
Hvordan bliver universitetsuddannelserne bedre?
Publiceringsdato 22. september 2017 Nyt fra Sekretariatet for Udvalg om bedre Universitetsuddannelser: Kom med bud på, hvordan fremtidens universitetsuddannelser kan blive endnu bedre, og send dem til Universitetsudvalgets nye idebank.
Søren Pind åbner nyt hus for uddannelse, forskning og erhvervsliv i Kina
Publiceringsdato 22. september 2017 Uddannelses- og forskningsministeren tager til Kina for at åbne Industriens Fonds Hus i Beijing, som fremover bliver omdrejningspunkt for danske og kinesiske forskere og studerende. Ministeren er også hovedtaler på Kinas største innovationsforum.