Gå til indhold

Nyheder 2016

Viser 1-60 af 204 resultater
Ny organisation i ministeriet på plads

Uddannelses- og Forskningsministeriet ændrer organisation per 1.1.2017. Ændringen betyder, at de to eksisterende styrelser nedlægges, og at der oprettes to nye: Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Se her, hvem der fremover arbejder med hvad.

Nye arktiske initiativer sættes i gang

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind sætter nu gang i en række initiativer fra regeringens arktiske strategi. Det gælder blandt andet et grønlandsk sundhedsregister, mere fokus på dansk interessevaretagelse og et forhøjet tilskud til forskning i Arktis.

Dansk forskning i miljøvenlige ressourcer er af høj international kvalitet

Det offentlige investerer massivt og med succes i forskning i produktion af miljøvenlige fødevarer og energi. Det viser en ny kortlægning fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. En vigtig investering for danske virksomheders konkurrenceevne og en dansk styrkeposition, siger Søren Pind.

NOS-HS: Opslag om eksplorative workshops

Det nordiske samarbejdsorgan for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning (NOS-HS) åbner den 18. januar 2017 for ansøgninger om støtte til Serier af eksplorative workshops 2017-2018. Ansøgningsfristen er den 21. marts 2017.

Netværksprogram hjælper dansk forskning ud over grænserne

Internationalt Netværksprogram (INP) har succes med at bygge bro mellem forskere ved danske og udenlandske institutioner og lever dermed til fulde op til programmets målsætning. Det er konklusionen i en ny evaluering.

Kursuskatalog 2017: Bliv skarp på Horizon 2020

I 2017 afholder EuroCenter en række kurser om EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020. Deltag på et af kurserne og få ny viden og nye værktøjer til at skrive ansøgninger, udforme budgetter, afrapportere mm.

Nye uddannelser matcher fremtidens behov

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har godkendt syv nye uddannelser og syv uddannelsesudbud bredt fordelt i hele landet. Uddannelser inden for blandt andet robotteknologi og data science skal matche fremtidens behov for kvalificeret arbejdskraft.

Offentlige innovationsprogrammer gør virksomheder mere produktive

Virksomheder i hele landet er flittige brugere af offentlige innovationsprogrammer. Og det har de god grund til at være. Ny analyse fra Centre for Economic Business Research (CEBR) viser nemlig, at virksomheder, der har deltaget i innovationsprogrammer, generelt oplever øget produktivitet.

Forskerophold ved amerikanske eliteuniversiteter

Som led i en strategi om at bygge bro mellem danske og amerikanske universiteter og vidensmiljøer har Styrelsen for Forskning og Innovation indgået samarbejdsaftaler med førende amerikanske universiteter: Stanford University, University of California og Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Flere talentfulde danske medicinstuderende til Silicon Valley

Innovation Centre Denmark og Lundbeckfonden forlænger samarbejdet om at tilbyde talentfulde danske medicinstuderende et forskningsophold i Silicon Valley. Lundbeckfonden støtter programmet med en bevilling på næsten 10 millioner kroner og garanterer dermed programmet frem til 2020.

Invitation til workshop: Evaluering af den bibliometriske forskningsindikator

Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) skal evalueres i 2017. Som optakt til evalueringen afholder Styrelsen for Forskning og Innovation den 19. december 2016 en workshop om, hvad forskningen kan fortælle os om BFI’ens virkninger. Alle, der er interesserede i at byde på opgaven, kan deltage.

11 millioner kroner til forskning i dansk forskningsintegritet

Vi har brug for mere viden om, hvad der fungerer godt i dansk forskning, og hvor der skal sættes ind for at styrke kvaliteten og troværdigheden i dansk forskning. Derfor har Styrelsen for Forskning og Innovation bevilget ca. 11 millioner kroner til forskning i dansk forskningsintegritet.

Viden skal være tilgængelig for alle

Ny viden skal gøre gavn og være tilgængelig for alle. I dette års forsknings- og innovationspolitiske redegørelse fremhæver regeringen Open Science som et nyt vigtigt område for dansk forskningspolitik.

Ét samlet Uddannelses- og forskningsmøde i 2017

Som noget nyt samler uddannelses- og forskningsminister Søren Pind i april 2017 repræsentanter fra den videregående uddannelsessektor og forskningssektoren til ét samlet Uddannelses- og forskningsmøde.

Optag af medlemmer til 25 nye internationale forskernetværk

De såkaldte COST aktioner er overskriften for en række internationale forskernetværk, der skal bane vejen for ny, banebrydende videnskab. Nu kan danske forskere og virksomheder søge om at blive medlem i et af de 25 forskernetværk, der spænder fra forskning i sprog over biomaterialer til robotter.

Ny rapport fra DEA: Flere udenlandske forskningsmidler til Danmark

I en ny rapport kommer tænketanken DEA med deres bud på, hvordan danske universiteter kan få større andel i udenlandske forskningsmidler. Flere udenlandske forskningsmidler skal bidrage til at øge kvaliteten af dansk forskning.

DFiR: Mister vi næste generation af excellente forskere?

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) sætter i et nyt DFiRbrief fokus på, om dansk forskning er ved at miste næste generation af excellente forskere som følge af en såkaldt timeglaseffekt.

Lykke Friis skal bidrage til at sætte retningen for forskning og innovation i EU

EU’s Forskningskommissær, Carlos Moedas, har udpeget prorektor på Københavns Universitet, Lykke Friis, til at være en af de 12 eksperter, som skal komme med anbefalinger til fremtiden for EU’s program for forskning og innovation. Gruppen ledes af EU’s tidligere handelskommissær Pascal Lamý.

Danske forskere kan nu søge tilskud til arktiske samarbejdsprojekter

Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram giver nu danske forskere mulighed for at søge midler til arktiske samarbejdsprojekter. Der kan søges op til 500.000 kroner per projekt, og der er i alt afsat 6 millioner kroner. Ansøgningsfrist er den 23. januar 2017.

Nyt nationalt register over fritsvævende genstande i rummet

Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop oprettet et register over genstande i rummet. Det nye register skal gøre det nemmere at identificere de ansvarlige, hvis en satellit f.eks. gør skade på en person eller ejendom på jorden.

Hvordan bruger vi vores forskningsinfrastruktur endnu bedre?

Bedre formidling, mere brugerstøtte og større fokus på uddannelse var blandt de anbefalinger, der kom frem på Uddannelses- og Forskningsministeriets konference om forskningsinfrastruktur den 10. november 2016.

Flere folkeskolelærere efteruddanner sig

En ny opgørelse fra Styrelsen for Videregående Uddannelser viser en markant stigning i efteruddannelse af lærere inden for især dansk, engelsk og de naturvidenskabelige fag. Positivt for undervisningen, at lærerne har fokus på livslang læring, udtaler ministeren.

Erhvervsskoleelever anbefaler udlandsophold under uddannelsen

Et praktikophold i udlandet sætter spor fagligt og personligt. Det fortæller elever fra Aarhus Tech og NEXT Uddannelse København, der har vundet dette års konkurrence om bedste fortælling om et praktikophold i udlandet gennem PIU-ordningen.

Det Frie Forskningsråds sekretariat får ny adresse i Odense

Sekretariatet til Det Frie Forskningsråd skifter adresse til Asylgade i Odense. Åbningen fejres i dag med indbudte gæster og taler af bl.a. uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs, borgmester Anker Boye og rådets bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.

Ny analyse: Dansk SU-stipendie i top

I Danmark betaler studerende ikke studieafgift, og SU-systemet er blandt de mest generøse i Europa. Det viser ny rapport fra Europa-Kommissionen, som giver et aktuelt billede af studieafgifter og støtteordninger på tværs af 42 europæiske uddannelsessystemer.

Innovative virksomheder matches med investorer

Den 8. november 2016 samles mere end 60 virksomheder og et stort antal investorer til det 14. Nordic Venture Forum. Her kan virksomheder præsentere deres forretningsplan for investorer. Går det som tidligere, vil over 60 procent af virksomhederne efter konferencen opnå risikovillig kapital.

Fire ud af ti udenlandske SU-modtagere forlader Danmark efter studierne

Kun en begrænset del af de udenlandske SU-modtagere på danske uddannelsesinstitutioner er at finde på det danske arbejdsmarked to år efter studierne. I stedet forlader de Danmark. Det kalder på politisk handling, siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

Internationalisering som drivkraft for excellente forskningsresultater

Det Frie Forskningsråd samler i dag forskningsordførere, repræsentanter fra miljøerne, erhvervsliv og organisationer til debat om, hvordan internationalisering af dansk forskning mest effektivt fører til toppræstationer til gavn for dansk forsknings succes.

Effekter af investering i forskning

En ny analyse fra Tænketanken DEA estimerer virksomheders investeringer i forsknings og udviklingsprojekter (FoU) og deres bidrag til den samlede vækst i den samfundsmæssige økonomi over de seneste årtier.

4,9 millioner kroner til at booste EU-ansøgninger

Ved fristen den 29. august havde Styrelsen for Forskning og Innovation modtaget 96 ansøgninger til EUopSTART. Ansøgningerne er nu behandlet, og 88 ansøgere har fået et positivt svar. De vil tilsammen modtage 4,9 millioner kroner som tilskud til udgifter forbundet med at søge forskningsmidler fra EU

Giv din mening til kende om Horizon 2020

Har du erfaringer med EU's store forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020? Så vil Europa-Kommissionen gerne høre din mening om, hvad der er godt, og hvad der kan gøres bedre.

Danske virksomheder efterspørger kinesiske talenter

Mange kinesiske studerende har kvalifikationer, som danske virksomheder efterspørger. Derfor tager en række danske uddannelsesinstitutioner og virksomheder igen i år til Kina for at rekruttere talentfulde kinesiske studerende til Danmark.

Nye rammer for Danmarks Frie Forskningsfond

Regeringen har sammen med en lang række partier netop vedtaget en ny politisk aftale, der blandt andet betyder, at Det Frie Forskningsråd skifter navn til Danmarks Frie Forskningsfond. Samtidig skabes der bedre rammer for fondens arbejde.

Dansk professor får prestigefuld toppost i Hamborg

Danmark har en lang tradition for videnskabelig ekspertise inden for udviklingen og udnyttelsen af røntgen- og synkrotronstråling. Det belønnes nu med en europæisk toppost til professor Robert Feidenhans’l fra Niels Bohr Institutet, som er udnævnt til direktør for European XFEL i Hamborg.

20 millioner kroner til forskning på nationale forskningsinstitutioner

Det Frie Forskningsråd udmønter 20,5 millioner kroner til, at forskeruddannelse uden for universiteterne kan startes op på nationale forskningsinstitutioner. Otte lovende ph.d.-studerende vil bl.a. inddrage den særlige videnskapacitet på Forsvarsakademiet, DIIS og KADK i deres forskningsprojekter.

Den succesfulde Marie Skłodowska-Curie (ITN) ansøgning

Med en bevilling fra Marie Skłodowska-Curie kan du tage din forskning med ud i hele verden eller skabe et større internationalt netværk. Den 8. november afholder Styrelsen for Forskning og Innovation et kursus i, hvordan man skriver den succesfulde ansøgning.

Europæisk rumfartøj lander på Mars

Rumfartøjet ExoMars fra European Space Agency (ESA) er på vej mod Mars. Her skal det lande den 19. oktober 2016. Hvis landingen lykkes, bliver det den første succesfulde europæiske landing på Mars.

Konference om udlandsophold for undervisere og medarbejdere

Styrelsen for Videregående Uddannelser inviterer til konference om europæisk uddannelsessamarbejde i de danske uddannelsesinstitutioner. Konferencen åbnes af uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs, og det er gratis at deltage.

Rosettas rumeventyr er slut

Rumfartøjet Rosetta har været på 12 års rejse gennem rummet. På rejsen er der indsamlet unikke data om kometers sammensætning. Fredag den 30. september afsluttes rummissionen med en kontrolleret landing, der bliver Rosettas endeligt.

Internationalt samarbejde øger forskermobilitet

Den europæiske organisation Cooperation in Science and Technology (COST) spiller en vigtig rolle i udviklingen af det europæiske forskningsrum, hvor øget mobilitet og samarbejde på tværs af grænser står helt centralt.

Ung ildsjæl hædret med Den Europæiske Sprogpris 2016

Khaled Ksibe har modtaget den Europæiske Sprogpris 2016 for projektet Danskundervisning på Arabisk med Khaled. Iværksætteren blev hædret for sin innovative og brugervenlige tilgang til sprogundervisning via YouTube.

Handlinger tilknyttet webside